Amikor Márai 1952 áprilisában megérkezik New Yorkba, nemcsak földrészt, hanem "életet" is cserél. Nápoly után New York több mint kihívás - valóságos környezet-, életforma- és civilizációváltás. Az "újságba író" Márai két évtizedes Amerika-képe alapjaiban változik meg az új élethelyzettel, amikor szembesül az Újvilág közönyével. Mi dolga a világ e

szegletében egy emigráns írónak, egyáltalán mit tehet az európai író, aki Amerikában él? Évekig hallgatásba burkolózik, másfél évtized után visszatér Európába, hogy aztán újra Amerikába utazzon - ezúttal végleg. A nyugati parti San Diegóba.

A Hadik Irodalmi Szalon februári estjén ez az Újvilág elevenedik meg: Márai Sándor amerikai emigrációját, munkáját, életét ismerhetjük meg az esten. Segítségül szolgál egy sorozat legújabb kötete. A Helikon Kiadó Márai irodalmi bedekker sorozatának új kötete az amerikai emigrációk (New York és San Diego) éveit mutatja be. A képes füves könyv negyven esztendő írásaiból rakja ki az író Amerika-mozaikját: az ismert és kevéssé ismert szépirodalmi idézetek mellett számos eddig nem közölt tárca- és levélrészlet, útirajz és rádiós jegyzet mutatja be az ötvenes évek és a hidegháborús időszak Amerikáját. És természetesen Márai viszonyulását e kultúrához, eszményhez és világképhez. Az út- és honkeresés viszontagságainak különleges lenyomata a jelen kötet, melyben a szépíró, közíró és publicista Márai tematikus sorait olvashatjuk - páratlan fotóanyag kíséretében. A sorozat korábbi darabjai: Budán lakni világnézet; Régi Kassa, álom; Itália életérzés.

Az esten meghívott vendégeinkkel a beszélgetés és vetítés mellett (eddig nem látott képek, dokumentumok kerülnek a vendégek elé) izgalmas felolvasást is élvezhetünk: Márai életének, így amerikai éveinek kockái, történései elevenednek meg a színművész által.

Vendégek:

Kovács Attila Zoltán Márai szakértő, a Helikon Kiadó szépirodalmi vezetője

Benyó Rita újságíró

Seress Zoltán színművész