Nagy érdeklődés mellett, kulturális szakpolitikusok, országgyűlési képviselők, megyei és települési vezetők, valamint a közművelődési szakma jeles képviselőinek jelenlétében adták át 2020. október 3-án a Kárpát-medencei közművelődési feladatellátás új központját, a Nemzeti Művelődési Intézet székházát Lakiteleken.

A székházátadást követően, első nagyrendezvényként, 2020. november 11-én rendezi meg a Nemzeti Művelődési Intézet a „Közművelődés és jövőkép” címmel meghirdetett XIII. stratégiai konferenciáját a Kárpát-medencei együttműködések erősítése, valamint a közművelődés stratégiai jövőképén megvitatása érdekében. A stratégiai konferencia kiemelt programeleme a díjátadó ünnepség.

A Nemzeti Művelődési Intézet a közösségi művelődés országos módszertani háttérszervezeteként kiemelten fontosnak tartja a közművelődési szakemberek minél szélesebb körű elismerését, ezért 2019-ben több szakmai díj alapításával csatlakozott a közművelődési kitüntetések rendszeréhez, ezzel az állami kitüntetések után a szakma legrangosabb díjait alapította meg.

A 2020. november 11-én, közel 150 szakember részvételével megrendezendő szakmai tanácskozáson második alkalommal adják át a Nemzeti Művelődési Intézet által alapított díjakat.

A Nemzeti Művelődési Intézet korszakalkotó, a közösségi művelődés alapjait megteremtő szakemberekről nevezte el elismeréseit, olyan személyekről, akik életművükkel kulturális szakemberek generációinak mutattak utat, s tevékenységükkel hozzájárultak a szakma fejlődéséhez.

Íme a díjak:

Illyés Gyula közművelődési életműdíj”: azoknak a közösségi művelődés területén dolgozó szakembereknek adományozható, akik kiemelkedő tevékenységükkel a helyi társadalom életerejének erősödéséhez, valamint a szakmai utánpótlás fejlesztéséhez meghatározóan hozzájárulnak, mintegy életmű-elismerésként.

Beke Pál-díj”: azoknak a helyi értékek feltárásával, a helyi közösségek megerősítésével foglalkozó szakembereknek adományozható, akik kiemelkedően hozzájárulnak a helyi és nemzeti öntudat erősítéséhez, valamint a szakmai utánpótlás fejlesztéséhez.

Durkó Mátyás-díj”: azoknak a művelődéskutatás területén tevékenykedő szakembereknek adományozható, akik a szakterületen olyan eredmények felmutatására képesek, amelyek segítik a szakterület integrációját a tudományos közéletbe, illetve a felsőoktatásba, valamint hozzájárulnak a tudományos utánpótlás fejlesztéséhez.

Karácsony Sándor-díj”: azoknak a fiatal szakembereknek adományozható, akik kiemelkedő eredményekkel alkalmassá teszik fejlesztő tevékenységük adaptálását, elterjesztését.

Közösségeket Támogató Önkormányzat Díj”: azoknak az önkormányzatoknak adományozható, amelyek jelentős mértékben támogatják a településükön működő közösségeket, valamint példaértékű szerepet vállalnak a közösségeik megerősítésében, fejlesztésében, a közösségeikkel történő együttműködésben, és új közösségek létrehozásában.

Közösségépítő Önkéntes Díj”: azoknak a közösségi művelődésben tevékenykedő, aktív önkénteseknek adományozható, akik példaértékű, alulról jövő kezdeményezéseket generálnak, mentorálnak, előremozdítva a társadalmi aktivitást és megerősítve a helyi identitástudatot.

„Közművelődést Támogató Díj”: annak a nem közművelődési munkakörben dolgozó külsős szakembereknek ítélhető oda, aki szakterületén elkötelezett, precíz, pontos munkájával, megoldási javaslataival támogatja a közművelődési feladatellátás hatékony megvalósulását.