fbpx

Megalakul az UNESCO

Az UNESCO az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Kulturális és Tudományos Szervezete. A létrehozásáról szóló megállapodást 1945. november 4.-én 20 állam írta alá.
Az UNESCO Alkotmánya (I. cikkely) értelmében tevékenysége céljául azt tűzte ki, “hogy a béke és biztonság fenntartását azáltal segíti elő, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra révén szorosabbra fűzi a nemzetek közötti együttműködést a célból, hogy faji, nemi, nyelvi vagy vallási megkülönböztetés nélkül mindenki számára világszerte biztosítsa az igazság, a törvény és ama emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását, amelyeket az Egyesült Nemzetek Alapokmánya az összes népek javára elismer”.
Az UNESCO-nak jelenleg 188 tagállama van. Magyarország 1948. szeptember 14.-e óta tagja az UNESCO-nak.

A rovat további cikkei