Az Ars Sacra Fesztivál keretein belül nyílt lehetőség az Ars Sacra Debreceniensis című kiállítás megrendezésére, melynek megnyitóját szeptember 10-én tartották a Várkert bazár Déli palotáiban. A gazdag tárlatot Gyutai Csaba, a Várgondnokság ügyvezető igazgatója, Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke és Dr. Nagy Márta, a kiállítás kurátora nyitotta meg.

Gyutai Csaba köszöntőjében azt a kérdést járta körbe, mely szerint ?mi is a szakrális művészet?. Emlékeztette a közönséget, hogy régen, a Felvilágosodás előtt szinte minden művészeti produktumot mélyen áthatott a kereszténység ? ez a szekularizáció következtében pedig mára már épphogy nem teljesen háttérbe szorult. Gyutai felidézte Pilinszky János azon szavait, melyek szerint ?minden igaz művészet szakrális?, igazolva, hogy mindezek ellenére van létjogosultsága a vallást és a művészetet egy lapon említeni. ?Az Ars Sacra a művészet egy magasabb szintjét jelenti, a szentség erejét, mely elmélyülésre késztet? ? foglalta össze gondolatai Gyutai, majd összegezte, hogy a kiállítás tárgyaiban az egyik legfontosabb közös vonás, hogy mindet áthatja a szeretet ereje.


bosak_nandor1_600x436.png
Bosák Nándor

Bosák Nándor ismertette, hogy milyen alkalomból jöhetett létre ez a tárlat: 300 éve történt ugyanis, hogy a katolikus hívők ? 168 év után ? engedélyt kaptak arra, hogy templomot építhetnek Debrecenben, ugyanis addig szigorúan korlátozták a felekezet működését. ?Az emlékévvel pontosan azt szeretnénk bemutatni és tudatosítani, hogy egy közösségben, egy városban hogyan járul hozzá a katolikus jelenlét a város életéhez, a város történetéhez? ? nyilatkozta az egyházmegye püspöke. Ezért is tartotta fontosnak kiemelni, hogy olyan művészeket kértek fel a kiállítás tárgyainak gyarapításához, akiknek közvetlen vonatkozásaik vannak Debrecent illetően és műveikben is tükröződik a szakralitás.

Dr. Nagy Mária arra hívta fel a figyelmet megnyitójában, hogy annak ellenére, hogy Debrecenben a protestantizmus volt hosszú időn át a meghatározó, ?a pápista jelenlét sem kevésbé erős a Cívisvárosban, és a történelem menetéből következően meg is előzi a protestánst?. Hivatkozott arra, hogy már állottak katolikus templomok az Árpádok alatt is, nem pusztán a városban, hanem a környező falvakban is. Ezt követően az ars sacra fogalmát, illetve azt fejtette ki, hogy mit jelent a szentség a művészetek vonatkozásában. ?A hivatalos egyházművészet tekinthető szentnek, vagyis azon művek, amelyek a valláson, a vallási gyakorlaton keresztül kötődnek az Istenhez?, viszont a szakrális minőség ezen művek esetében ?rendszerint nem önmagukból, nem műalkotás voltukból következik: a szent minősítés egyházi felhasználásuk, vallást szolgáló szerepük okán kapják meg? ? hangoztatta. Majd a kiállítás tárgyainak összetételét ismertette: találhatók a térben kifejezetten szakrális és kifejezetten az esztétikai minőséget szem előtt tartó művek is. Hangsúlyozta, hogy a kiállítás során felekezetekre való tekintet nélkül válogatták össze a műveket, melynek egy adott célkitűzése lehet az is, hogy a különböző vallási nézőpontokat, feltételeket ütköztessenek egymással.Maczkó Mária, énekművész hálaimájával zárult a megnyitó, melynek második passzusához a közönség tagjai is csatlakoztak énekükkel.

Fotó: Hajdú-Bihari Napló, Debreceni Nap