A magyar kormány által elindított, 2019 óta a Teleki László Alapítvány lebonyolításában, évi 1,5 milliárd forintból zajló program célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson olyan védett épületek tulajdonosainak, amelyek népi építészeti értéket képviselnek.

A nagy érdeklődés és a szeptember 14-én zárult pályázatra benyújtott kérelmek magas száma azt jelzi, hogy a program beindult, az összesített pénzügyi igény messze meghaladja az éves kiosztható keretet.

A kiírók tájékoztatása szerint a legtöbben a dél-dunántúli régióból érdeklődtek a program iránt, innen 132 igénylés érkezett. Ezt követi az észak-magyarországi régió (70), majd Közép-Dunántúl (68). A nyugat-dunántúli régióból 47, az észak-alföldiből 34, a dél-alföldiből 27, míg a közép-magyarországiból 25 igénylés érkezett. A kérelmet benyújtók között legtöbb a magánszemély (298), aztán a helyi önkormányzat (89), majd a gazdasági társaság (6), az egyházi jogi személy (4), az egyéb kategóriába sorolható kérelmező (4), az alapítvány és a helyi nemzetiségi önkormányzat (1-1).

A Népi Építészeti Program a műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló, épített örökség egyedi elemeinek veszélyelhárításához, megóvásához, részleges vagy teljes helyreállításához biztosít forrást. Az odaítélhető vissza nem térítendő támogatás összege kérelmenként legalább 500 ezer, legfeljebb 20 millió forint. A támogatási kérelmek elbírálását a Miniszterelnökséget vezető miniszter által felkért bíráló bizottság végzi. A támogatás mértéke természetes személyek és önkormányzatok (ideértve a kisebbségi önkormányzatokat is) esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80 százaléka, egyéb esetben legfeljebb 50 százaléka.

Kiemelt kép: Népi Építészeti Program