A felhívásra pályázatot nyújthatnak be a megyei könyvtárak, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a területükön lévő könyvtárak részére állománybővítésre letéti rendszerben. A Kollégium kiírása szerint a pályázati cél 2012. november 1. és 2013. szeptember 30. közötti időszakban valósulhat meg.
 
A büntetés-végrehajtási intézetek könyvállományának gyarapítására rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 millió Ft, illetve a nemzetiségek által lakott települések és a gyermekvédelmi intézetek könyvtári állományának gyarapítására 10 millió Ft áll rendelkezésére a Kollégiumnak.
 
 
 
Minden pályázó nevezési díj címén bruttó 5000 Ft-ot ? amely magába foglalja a 27%-os áfát ?, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a Nevezési díj megfizetésének rendje pontban leírt feltételeknek megfelelően. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.
 
A pályázatok 1 példányban 2012. november 14-ig (feladási határidő) nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére. (H- 1388 Budapest, Pf. 82.) A részletes pályázati felhívás a www.nka.hu portálon az Aktuális pályázati felhívások menüpontban olvasható.
 
(Forrás: NKA Igazgatósága)
(Fotó: nka.hu)