A Békéscsabai Jókai Színház pontosan nyolc éve, Fekete Péter igazgatása óta, tudatosan és következetesen igyekszik felkarolni a kortárs dráma ügyét, népszerűsíteni a kortárs magyar irodalmat. Az anyanyelvű művészi szövegek létrehozására, feldolgozására, megismertetésére különböző típusú közelítéseket kínált az elmúlt években az intézmény, igyekezett minden generációt megszólítani, és izgalmas, új perspektívákat nyújtani a befogadók számára: gondoljunk csak a kortárs magyar dráma évadára, a Magyar Drámaíró Versenyekre, az egyfelvonásos drámapályázatra, az Erős csabait kívánok! meghívásos drámapályázatra, a RendhagyÓrákra, az Ádámok és Évák Ünnepeire, a középiskolás verskörre, a BÉKÉSMŰ-fesztiválra, a Versfolyamra, a Vers a víz felett estekre, a Bárka folyóiratra, a Bárkaonline-ra, a Körös Irodalmi Társaság könyvbemutatóira, író-olvasó találkozóira.

A Békéscsabai Jókai Színház 2008?2009-es évadját teljes egészében a kortárs magyar drámák bemutatásának szentelte. Ebben az időszakban olyan előadásokat láthatott a közönség, mint Hamvai Kornéltól a Lüzisztraté, Pozsgai Zsolttól a Boldogság, gyere haza, Czakó Gábor Disznójátéka, Zalán Tibortól a Midőn halni készült, Farkas Ferenc Csínom Palkója, Egressy Zoltán Sóska, sültkrumpli című darabja, Móra Ferenc Zalán Tibor által átdolgozott Rab ember fiai című regénye vagy Sultz Sándor Kőmanója.

Fekete_Peter_1

Nem csupán az aktuális drámafelhozatalra volt kíváncsi és nyitott az elmúlt nyolc évben a színház, hanem igyekezett új művek születését is elősegíteni. 2010 óta otthont adott az immár 20 éves múltra visszatekintő Magyar Drámaíró Versenynek is, melyet a Körös Irodalmi Társasággal és a XXI. Század Magyar Drámájáért Alapítvánnyal összefogva szervezett meg. Az alkotók (három rangos szerző) egyetlen éjszaka alatt írják meg a drámát. Ezek után három színészcsapat egy-egy meghívott rendező vezényletével állt neki előadást kovácsolni a megszületett munkákból. Vasárnap este az előadásokat a színház műsorára tűzte, s a közönség a Bárka folyóirat különszámában már nyomtatásban is olvashatta a színpadon látott három új darabot. Az elmúlt évek egyik legsikeresebb produkciójának, a Csörtének a szerzőjével, Brestyánszki Boros Rozáliával a Magyar Drámaíró Versenyen, 2010-ben találkozhatott a békéscsabai közönség először, amikor egy éjszaka alatt született meg a Csörte a számlák felett című, egyfelvonásos darab. A szerző a színház felkérésére, a társulat tagjaira formálva írta át művét, melyből a rendező, Fekete Péter a maga invenciói és a csapat élményei, tapasztalatai alapján, team-munkában formált egy látványos, elgondolkodtató előadást.

Dramairo_Versenyenkicsi2012 januárjában újabb nagyszabású projektet indított el a színház, amelyhez szövetségesekre is talált. A Magyar Írószövetséggel és a Bárka folyóirattal közösen egyfelvonásos drámapályázatot hirdetett. A pályázatot rendkívüli érdeklődés övezte, 175 egyfelvonásos mű érkezett Magyarországról, Erdélyből, Felvidékről és Vajdaságból. A szakmai zsűri ezek közül 13 művet választott ki, és ráadásként hozzátette a XVII. Magyar Drámaíró Verseny győztes darabját, Egressy Zoltán Idestova hatvan című művét. A kiválasztott egyfelvonásosokat a nyár folyamán Békéscsabán, a TeÁtriumnak elkeresztelt színházi udvarban és a Szarvasi Vízi Színházban, felolvasó-színházi keretek között mutatták be a Békéscsabai Jókai Színház színművészei, mindkét helyszínen rendkívüli érdeklődéssel kísérve. A szerzők többsége (Balogh Robert, Csikós Attila, Elek Szilvia, Podmaniczky Szilárd, Pruzsinszky Sándor, Reiber Gabriella, Végh Attila, Vörös István, Zelei Miklós) élt a színház által teremtett lehetőséggel, és nemcsak a bemutatón, de a jó hangulatú közönségtalálkozókon is részt vett az előadások után. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt darabot, Elek Szilvia Pillangók című művét Merő Béla rendezésében, 2012 októberében a Békéscsabai Jókai Színház színpadán ünnepélyes előadás keretei között is bemutatták.

Szintén a Bárkával közös vállalkozása a színháznak a 2014-ben elindított Erős csabait kívánok! elnevezésű irodalmi-színházi projekt, amely egy meghívásos drámapályázat keretében kívánta elősegíteni olyan új, színpadi előadásra szánt, esztétikailag értékes irodalmi alkotások létrejöttét, majd színházi bemutatását, amelyekben valamilyen módon hangsúlyos szerepet kapnak a több mint száz éves csabai kolbász gasztronómiai, kulturális, társadalmi tradíciói, amelyek ország-világ szerte továbbviszik a csabai kolbász hírét. A drámapályázat két első díjas szerzőjének, Vörös Istvánnak és Orbán János Dénesnek a darabját felolvasó-színházi keretek között 2015. október végén, a Csabai Kolbászfesztiválhoz kapcsolódóan kívánja bemutatni a színház.

A Jókai Színház felismerte azt, hogy az irodalommal való élményszerű ismerkedés, annak megszeretése nem felnőttkorban kezdődik, ezért már a diákokat is sokrétű, egyre bővülő lehetőségekkel vonzza. Ennek talán legközvetlenebb útját az intézmény abban látja, hogy ? rugalmasan alkalmazkodva a tanulók és pedagógusaik igényeihez ? a színházat az iskola részévé teszi. Éppen ezért a Jókai Színház 2010 februárjától, RendhagyÓra címmel, utazó irodalomóra-programot indított, melynek keretében a társulat színészei friss és eredeti eszközökkel, interaktívan ?tálalják? a NAT-ban foglalt kötelező olvasmányokat (például A Pál utcai fiúkat). Szintén kimondottan a diákok számára rendezi meg a színház az Ádámok és Évák Ünnepét. A program lényege, hogy a város és a megye középiskoláiból jelentkező csapatok megtanulják, bepróbálják, majd előadják Madách Imre Az ember tragédiája című művének egy-egy színjét, vagy a Biblia egy jelenetét, vagy legutóbb például valamelyik Arany balladát. Fontos törekvése volt a színháznak az is, hogy kortárs darabok mellett a klasszikus magyar irodalom remekeit is rendre műsorra tűzze, s ezzel mind az ifjúságnak, mind a felnőtt nézőknek kedvére tegyen. Olyan közismert művek kerültek így színpadra az elmúlt években, mint A kőszívű ember fiai, Szent Péter esernyője, Rab ember fiai, Vuk, Toldi.

A_24_oras_Versfolyam_megnyitasara_keszulnek_Szarvas_Peter_polgarmester_Fekete_Peter_Seregi_Zoltan
A 24 órás versfolyam megnyitására készülve: Szarvas Péter polgármester, Fekete Péter, Seregi Zoltán

2014-ben békéscsabai középiskolás diákok kezdeményezésére helyet adott a színház egy öntevékeny, önigazgató verskörnek, amely 2015 májusában, a Bárka szerkesztősége segítségével, BÉKÉSMŰ címmel irodalmi-színházi pályázatot hirdetett a megye középiskolásai számára, és egy alkotóművészeti fesztiválnapon a közönség elé is lépett.

Először 2012-ben rendezte meg a Békéscsabai Jókai Színház a 24 órás Versfolyamot, a költészet napja alkalmából. A rendezvényt ? a szarvasi Cervinus Teátrummal közös szervezésben ? két helyszínen, Békéscsabán és Szarvason bonyolítják azóta is.

Hasonlóképpen a magyar verset és szépprózát volt hivatott népszerűsíteni, megszerettetni a Vers a víz fölött című programsorozat, először a Szarvasi Vízi Színház színpadán. A Holt-Körös partján nagy sikerű verses előadói esték aztán Békéscsabán, a Jókai Színház TeÁtriumában is megtalálták a helyüket, a nyári programsorozat keretében.

Fekete_Peter_az_Adamok_es_Evak_Unnepe_sorsolasan
Az Ádámok és Évák Ünnepe sorsolásán

Nyolc éve működik a színház falai között a megye alkotóit, irodalombarátait tömörítő Körös Irodalmi Társaság, és nyolc éve került a színház kiadásába a már korábban is országos, sőt határon túli elismertséggel rendelkező Bárka című folyóirat, amely nem csak a kortárs magyar irodalommal, de a kortárs magyar színházi élettel is foglalkozik hasábjain. Szerkesztői az egyetemes magyar kultúrában gondolkodnak, de nagy hangsúlyt helyeznek a helyi értékek megjelenítésére is. Arra törekszenek, hogy a Bárka nyitott, befogadókész legyen minden érték iránt, tekintet nélkül a korra, nemre, származásra és lakhelyre, az uralkodó és háttérbe szorított kánonokhoz, a különböző művészeti irányzatokhoz, csoportokhoz való tartozásra. A szerkesztőség Bárkaonline ? Ablak a kortárs magyar irodalomra címmel online internetes portált is működtet. A www.barkaonline.hu egy teljes spektrumú irodalmi magazin, hírekkel, helyszíni tudósításokkal, kritikákkal és első nyilvánosságú irodalmi alkotásokkal. A bárkások irodalomszervező, ismeretterjesztő tevékenységének egyik fontos iránya a kortárs magyar drámát célozza meg. A színházban rendezett irodalmi estjeiknek, író-olvasó találkozóiknak gyakran résztvevői drámaírók vagy drámát is író alkotók. A Bárka gyakori szerzője, rendszeres munkatársa, a színházban dramaturgként dolgozó Zalán Tibor költő, aki kortárs magyar drámairodalomnak is egyik legjelentősebb alkotója, s akinek több darabját is bemutatta a színház az elmúlt években. A Bárka műhelyében készült el 2014-ben, a költő 60. születésnapjára, Fekete Péter igazgató és a Bárka főszerkesztője, Elek Tibor szerkesztésében, a Zalán Tibor szín-játékai a Békéscsabai Jókai Színházban című, színháztörténeti jelentőségű kötet, amelyben a Jókai Színház kiadta hat itt bemutatott darabját, színpadi átiratát.

Ritka, épp ezért példamutató a színház és a kortárs magyar irodalom azon szimbiózisa, együttműködése, amely Fekete Péter igazgatása alatt megvalósult Békéscsabán. Az igazgató továbblép, kívánjunk neki hasonlóan eredményes munkát új megbízatásában, de tudjuk, hogy azért velünk is marad, s mindazok maradnak, akik ezt a szimbiózist működtették, ezért reménykedhetünk, hogy az öröksége ebben a tekintetben is továbbvihető.

Elek Tibor