14907698_904404109691294_4272886263478072622_n

 

A reformáció 1517-ben vette kezdetét mint a megújulás és a változás folyamatait elindító mozgalom, melynek hatása a vallás, a kulturális értékrendszerek, az etikai nézetek és a gazdasági viszonylatok területén ma is jelentőséggel bír. Az Emlékbizottság célja nem pusztán a megemlékezés e kulturális és szellemtörténeti eseményről, hanem az is, hogy hangsúlyt fektessen a reformáció értékeinek újrafelfedezésére, gazdagítására, azok széleskörű bemutatására.

A pályázat célja

A reformáció egy emblematikus jelképének, eseményének és alakjának újragondolása, kortárs megjelenítése digitális grafikai illusztráció formájában a hagyományok és az alapvető értékek figyelembevételével.

Pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be bármely 18-30 év közötti, Magyarország vagy Kárpát-medence területén szakiránytól független művészeti felsőoktatásban részt vevő személy.

A pályázat témája és kategóriái

A pályázat témája a reformáció szimbólumaiként értelmezhető három fő gesztusra épül, amelyből a pályázó szabadon választhat.

A pályázat kategóriái

Plakáttervezés ? Luther 95 tétele

Téma: Luther Márton 1517. október 31-én függesztette ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára.

Feladat: a reformáció kezdetét szimbolizáló esemény újramegjelenítése kortárs, vizuális eszközökkel.

Portrékészítés ? Kálvin, a reformátor

Téma: Kálvin János a reformáció egyik jelentős vezéralakja, a református egyházak az általa megalkotott rendszer alapján működnek ma is világszerte.

Feladat: portré készítése Kálvinról kortárs grafikai eszközökkel.

Borítótervezés ? a Vizsolyi (Károli) Biblia borítófedelének újratervezése

A Vizsolyi Biblia az első teljes magyar nyelvű Biblia, melyet a fordítását irányító Károli Gáspárról Károli-Bibliának is neveznek.

Feladat: a legrégebbről fennmaradt Szentírás borítófedelének újratervezése kortárs illusztrációk alkalmazásával.

Nyertes pályaművek díjazása

A beküldött pályaművek közül kategóriánként egy-egy pályamű részesül 100 ezer forint értékű díjazásban, továbbá az 1., 2. és 3. helyezetteknek a Reformáció 500-ajándékcsomag mellett megjelenést biztosítanak a releváns szakmai médiumokban. A zsűri által kiválasztott díjazottak mellett egy pályázó közönségszavazattal nyer Reformáció 500-ajándékcsomagot.

A pályázat benyújtásának módja és formai követelményei

Az elkészült pályaművet elektronikus módon kell feltölteni a palyazat@reformacio2017.hu e-mail címre. Egy pályázó kategóriánként egy pályaművel nevezhet.

A pályamunkának tartalmaznia kell:

- a pályázó adatlapja,

- hozzájárulási nyilatkozat,

- rövid koncepcióleírás a kategória megjelölésével,

- a pályaművet 50×70 cm nagyságú formában kérik megalkotni, amelynek elégséges JPG kiterjesztésű előképét feltölteni (ezen dokumentum hosszabbik oldala ne haladja meg a 2000 pixel méretnagyságot).

- - a

A pályázatot 2016. november 30. éjfélig lehet benyújtani.

Az eredményhirdetés 2016. december 10-én lesz.