A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ vezetésével, az NMI Művelődési Intézet és az Országos Széchenyi Könyvtár konzorciumi partnerségével megvalósult Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP 1.3.1-15-2016-00001) projekt hiánypótló módszertani fejlesztéseivel, képzéseivel, színvonalas kiadványaival, mintaprojektjeivel, szakmai rendezvényeivel támogatást és mintát tudott nyújtani a települések és kulturális intézmények közösségfejlesztő munkájához.

A projekt egyik fontos eleme, hogy a hazai jó gyakorlatok mellett a külföldi kulturális közösségfejlesztési tapasztalatokat is megosztja a hazai szakemberekkel. Ezt a célt szolgálták a 2017-ben, Egerben, a 2018-ban, Debrecenben, és a 2019-ben, Lakitelken megrendezett nemzetközi konferenciák, amelyek arra is jó lehetőséget kínáltak, hogy a külföldi szakemberek megismerjék a Cselekvő közösségek projektet, ezzel nemzetközi szintre emeljük annak ismertségét. A hazai és külföldi előadók a kulturális intézmények együttműködési lehetőségeit mutatták be a résztvevő kulturális szakemberek, közigazgatásban dolgozók és civil közösségek számára. A konferenciákon lehetőség nyílt a projekt kimagasló eredményeinek közzétételére, az összegyűjtött jó gyakorlatok és mintaprojektek bemutatására, de természetesen ismerkedésre, tapasztalatcserére is lehetőség volt.

A középpontban a múzeumi, könyvtári és közművelődési intézmények partnersége és a helyi közösségekkel kialakított összefogás állt. Nagy hangsúlyt kaptak a Cselekvő közösségek projekt fontos módszertani témái: a közösségfejlesztés, a közösségi részvételen alapuló működés (társadalmiasítás), az önkéntesség és az esélyegyenlőség. Az előadók a kulturális intézmények és közönségük kapcsolata tekintetében paradigmaváltó kérdésekre fókuszáltak. Hogyan valósulhat meg közösségfejlesztő folyamat kulturális intézmények és civil közösségek együttműködésével? Hogyan érhetnek el együttesen eredményeket a különböző kulturális szakterületek? Milyen eszközökkel segíthetik elő az intézmények a lokális közösségek részvételének megerősödését és a helyi társadalmak összetartozását?

A Partnerségben a múzeummal – In Partnership with Museums – címmel 2017-ben megrendezett nemzetközi konferencián 10 ország 33 előadója mutatta be intézménye, civil közössége jó gyakorlatát. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ által Egerben megrendezett konferencia középpontjában a múzeumi, könyvtári és közművelődési intézmények partnersége és a helyi közösségekkel kialakított összefogás állt, különös tekintettel a múzeumi intézményekkel való kooperációra. A konferencia bevezető előadását Piotr Bienkowski, az Our Museum Program projektigazgatója tartotta, aki egy hétéves brit program tapasztalatait, a múzeumok és a civil szervezetek, helyi közösségek együttműködésének lehetőségeit, nehézségeit és a bevonás előnyeit mutatta be.

Partnerségben a könyvtárral – In Partnership with Libraries – címmel nemzetközi tudományos konferenciának adott otthont Debrecen 2018-ban. Az Országos Széchényi Könyvtár szervezésében megvalósuló esemény fókuszában a könyvtárak közösségépítő szerepe állt. Neves magyar és külföldi szakemberek részvételével több plenáris előadás is hallható volt a konferencián. A program egyik kiemelt előadója Pier Luigi Sacco, a milánói IULM egyetem Gazdaságtan, Marketing és Kreativitás Doktori Program igazgatója, aki A könyvtárak, mint társadalmi hatású színterek: a Kultúra 3.0 perspektívája témában tartott előadást. Neil Fitzgerald, a British Library digitális kutatások vezetője pedig A közösség elkötelezettségének növelés digitális tartalmakkal címmel osztotta meg tapasztalatait a hallgatósággal.

A Partnerségben a közművelődéssel – In Partnership with Community Culture lakitelki konferencia – amelyet az NMI Művelődési Intézet szervezett – a Cselekvő közösségek projekt által szervezett nemzetközi konferencia-sorozat 3. állomása volt. A 2019. májusában megrendezett kétnapos konferencián a magyar szakemberek tapasztalatain túl többek között a Lengyelországban, Szlovákiában, Szerbiában és Dániában bevált jó gyakorlatokat is bemutatták külföldi előadók. A kétnapos program során előadásokon, szekció üléseken és kerekasztal beszélgetéseken ismerkedhettek a résztvevők a hazai és európai kulturális, közművelődési intézmények közösségfejlesztő gyakorlataival. A konferencián többek mellett Mogens Godballe, a dániai Nordfyns Folkehøjskole igazgatója, a Népfőiskolák Európában egykor és ma témában tartott előadást; Piotr Malak, a Wroclaw-i Egyetem adjunktusa a Digitális könyvtár az idősebbek számára – a digitális kirekesztés elleni küzdelem módjairól beszélt; míg Carl Gustav Johannsen, a Koppenhágai Egyetem professor emeritusa A közkönyvtárakkal való partnerségek tapasztalatai című előadásában mutatta be eredményeit a hallgatóságnak.

A konferenciák programja, az elhangzott előadások absztraktjai és az azok alapján írt tanulmányok online konferenciakötetek formájában már elolvashatók, vagy hamarosan elérhetőek lesznek a https://cselekvokozossegek.hu/koferenciak/ oldalon.

lablec_v2__002_