Szabó Magda világhírű írásában Molnár Anna, a neves írónő és professzor férje Budára költözik, de ahhoz, hogy mindketten hivatásuknak élhessenek, szükségük van egy megbízható házvezetőnőre. Meg is érkezik a kemény, dolgos, köztiszteletnek örvendő, ám egyben rettegett hírű asszony, Szeredás Emerenc, aki bezárkózva, senkinek ki nem nyíló ajtó mögött él. Molnár Anna előtt feltárul az ajtó, mely mögött Emerenc védi magányát és tehetetlen nyomorúságát. A két asszony ismerkedéséről, bátortalan közeledéséről, egymásra utaltságáról és fokozatosan szeretetté alakuló kapcsolatáról szól a mű, melyre mindvégig rányomja bélyegét a közelmúlt történelme és az emberi méltóság tisztelete...

Az előadás két felvonásos, és december 25-én valamint január 26-án délután és este is láthatjuk.