Rómer Flóris ?irányt mutató szerepéről? és hagyatékának, életművének fontosságáról szólt az október 7-én tartott emlékkonferencia, melyet születésének 200. évfordulója alkalmából rendeztek. Csorba László, aki üdvözölte a közönséget, elsőként L. Simon Lászlót, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkárát kérte meg, hogy nyissa meg a tanácskozást.


0t8b73391_600x400.png
Fotó: Varga Ildikó

L. Simon László köszöntője első részében személyes élményeit osztotta meg a megjelentekkel: elmesélte, hogy nem régiben ?pincegyűjteményét? rendezgette, ennek nagy része szuronyokból és bajonettekből áll. Viszont egy utász szablya is található köztük, amely Rómer Flóris korából származhat. ?Azért hoztam szóba ezt köszöntőmben, mert elgondolkodtam: mégis, mi járt a fejében egy harminchárom éves ember fejében, aki már fölszentelt pap volt, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idejében utásznak állt? ? mondta el.


dsc_0063_600x360.png
Fotó: Liszkai Attila

Rómer katonai tevékenységének méltatása után régészeti karrierjének kezdeteit is szóba hozta, mely meglátása szerint az előbbivel szoros összefüggésbe hozható, hiszen az ágyúk létrejöttének, elkészítésének a története keltette fel először az érdeklődését, melyeket a harcok során maga is használt ? idézte fel a különböző, Rómerről szóló visszaemlékezéseket. Azonban a legfontosabb, ?a régészettudományért nagyon sokat tett. Életműve nélkül, amit ma régészetnek és műemlékvédelemnek hívunk, nehezen lenne értelmezhető? ? állapította meg.


dsc_0043_600x367.png
Fotó: Liszkai Attila

?Mi is a mi felelősségünk, kései utódoké?? ? tette fel a költői kérdést mindezek után, s válaszában azt fejtette ki, hogy mind Rómer hagyatékát, ?iránymutatásait? figyelembe véve kell a műemlékvédelem kapcsán eljárni, ami a nemzeti viszonylatokat illeti. ?Át kell mentenünk a jövőbe azokat az értékeket, amelyeknek a jelentőségére Rómer Flóris a maga korában felhívta a figyelmet? ? foglalta össze gondolatmenetét. Ennek a keretein belül ismertette a Nemzeti Vár- és Nemzeti Kastély-programokat, melyeket éppen a fent megfogalmazott célokkal vont párhuzamba: a meglévő várak, várromok rekonstrukcióját, konzerválását. Ez kapcsán ismertette azt is, hogy a Kormányzat mintegy 55 milliárd forintot szán mindezek megvalósítására. L. Simon László megelégedését fejezte ki abban, hogy létrejöhetnek ezek a beruházások és felújítások, hiszen ?az elmúlt évben a Rendszerváltozás óta soha nem fordított a Kormány ennyi pénz, és ennyire tudatosan műemlékvédelemre.?


0t8b73262_600x400.png
Fotó: Varga Ildikó

A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára úgy látja, hogy mindezek az eredmények nem jöhettek volna létre Rómer Flóris akkori meglátásai és megfogalmazott gondolatai nélkül, melyek feltárását és vizsgálatát tűzte ki célul ezen emlékkonferencia.