Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestületének pénteki rendkívüli közgyűlésén hozzájárultak Fekete Péter munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszűnéséhez. Fekete Péter ugyanis megpályázta a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. vezetői tisztét. Augusztus 1-jétől az eddigi igazgatóhelyettes, Seregi Zoltán lesz a Békéscsabai Jókai Színház megbízott igazgatója.

Seregi Zoltán az alábbiakat fogalmazta meg a közgyűlést követően:

Az elmúlt nyolc évben, szerénytelenség nélkül kijelenthetjük, Fekete Péter igazgatása alatt a Jókai Színház óriási fejlődésen ment keresztül. Ahogy mondani szokták: felkerült a színházi térképre, és ott meg is erősítette a helyét. Tevékenységére a koronát az idei POSzT részvétel, illetve az ott kapott díj tette fel. Komoly örökség ez, amit folytatnunk kell! Az elmúlt évek során kialakult itt egy olyan csapat, amelyre a jövőben is építeni lehet. Színészek, rendezők, a színházi háttérszakmák képviselői, maga a társulat, de számítanunk kell a Színitanház tanáraira és hallgatóira is, valamint mindazokra, akik színházon kívüli támogatóink, szimpatizánsaink, és hozzájárultak a felíveléshez. Utoljára említem, de nem utolsó sorban, hogy nagy örömünkre Fekete Péterrel is számolhatunk, aki távozása ellenére továbbra is velünk marad, hiszen művészeti tanácsadóként ötleteivel, tudásával, rendezői és vezetői tapasztalatával, emberségével segíteni fogja munkánkat. A Jókai Színház szellemisége, irányvonala, munkájának intenzitása, terveink és elképzeléseink szerint továbbra sem változik. Az elért eredményeket másképpen nem is lehetne megtartani. Ennek a csapatmunkának fontos résztvevői az elmúlt időszakban rendezői lehetőségeket kapó és azokat sikeresen teljesítő színészek, jelesen Tege Antal és Katkó Ferenc. Ők egy feltörekvő fiatal generáció tehetséges képviselői, akiknek a kreativitására, művészi teljesítményére és segítő tanácsaira, társulatépítő munkájára feltétlenül számítok és támaszkodni fogok. És természetesen támaszkodom mindazokra, akik eddig is hozzájárultak teátrumunk fejlődéséhez, az elért eredmények eléréséhez. Gondolok itt például a fenntartónkra, Békéscsaba Képviselő-testületére és a Hivatal munkatársaira, akikkel a harmonikus, egymást segítő munkakapcsolat az alapját képezte sikereinknek; és természetesen nem feledkezhetem meg a talán legfontosabb partnerünkről, szerető és szeretve tisztelt közönségünkről, akinek támogatása és bizalma alapfeltétele a munkánknak, hiszen közönség nélkül nincs színház, hiszen a közönség részvétele, érdeklődése és elvárása nélkül nem érne semmit mindaz, amit létrehozunk, amit eddig létrehoztunk.