fbpx

Sikeresen záruló szlovák–magyar múzeumi együttműködés

Ünnepélyes konferenciával zárul Kassán a Határokon átívelő partnerség építése a jövő múzeumaiért projekt, mely 2021 márciusában az Interreg Szlovákia – Magyarország együttműködési programban indult.

Célja szlovák és magyar múzeumi szakemberek tudáscseréje, továbbképzése, a kulturális intézmények közötti együttműködések erősítése, illetve új, országhatárokon átnyúló múzeumi szolgáltatások fejlesztése volt. A projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) konzorciumi vezetésével, valamint a Kassa Megyei Önkormányzat (Kosicky Samosprávny Kraj) és a K13 – Kassai Kulturális Központok (K13 – Kosické Kultúrne Centrá) együttműködésével valósult meg 16 hónap alatt, 177 968 euró európai uniós forrásból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.

A jövőbeni további együttműködések ösztönzésére is hivatott projektet tekinthetjük az első lépésnek a szlovák és a magyar múzeumi szervezetek intézményesített és interregionális partnersége felé. Mindezt az a felismerés hívta életre, hogy Szlovákiában nem működik a magyarországihoz hasonló szervezett múzeumi szakember-továbbképzési rendszer. A Kassa Megyei Önkormányzat ezt szem előtt tartva kereste meg a magyar múzeumok között elsőként akkreditált felnőttképző intézménnyé vált szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumot, illetve az annak igazgatóságaként működő Múzeumi Oktatási és Módszertani Központot még 2019-ben. A MOKK hazai szinten is a muzeális intézmények társadalmi beágyazottságának megerősítésén, a szolgáltató múzeumi szemlélet elterjesztésén munkálkodó szervezet. Az együttműködéshez és a közös pályázat kidolgozásához a K13 – Kassai Kulturális Központok is csatlakozott.

A szlovák–magyar együttműködés egyik fő célkitűzése az volt, hogy a MOKK által kidolgozott és több mint másfél évtizedre visszanyúló szakmai továbbképzési módszertan adaptálhatóvá váljon először Kassa megyében, majd később akár egész Szlovákiában is.

A projekt eredményeként a Kassa megyei múzeumi intézményrendszer képessé vált arra, hogy korszerű továbbképzéseket szervezzen a jövőben, ezáltal a múzeumi fejlesztésekhez szükséges készségek, ismeretek elsajátítására lehetőséget teremtsen a szlovák kulturális szakembereknek.

A projekt során a MOKK egyik sikerképzésének számító és a projektmódszeren alapuló Kiállításszervezés A-tól Z-ig továbbképzés megszervezésének módszertanát is elsajátították a szlovák partnerek a MOKK mentorálásával. A MOKK a szlovák oktatásszervezők és oktatók felkészítésére két online képzést szervezett a szlovák partnerek által delegált kulturális szakembereknek, továbbá szolgáltató múzeum, illetve PR, marketing és kommunikáció témákban is szervezett két továbbképzést. A Kassa Megyei Önkormányzat a megismert módszertan alapján tartott kiállításrendezői továbbképzést szlovák szakértők bevonásával.

A június 30-án záruló projekt során a K13 – Kassai Kulturális Központok által szervezett szakmai workshopokra (Múzeumi közönségfejlesztés, Múzeumi szakemberek kompetenciafejlesztése), a Kassa régióban található muzeális intézmények, galériák és kiállítóhelyek körében végzett kutatásra és igényfelmérésre is sor került.

A MOKK által még 2021 szeptemberében szervezett ötnapos Múzeumi Őszi Egyetem, valamint a K13 – Kassai Kulturális Központok által 2022 májusában és júniusában szervezett kétszer kétnapos, szlovákiai és magyarországi muzeális intézményeket is érintő tanulmányút során a felek megismerkedhettek egymás jó gyakorlataival. A közös munka a hálózatépítésre és a jövőbeni szakmai együttműködések, például további képzések megszervezésére is jó alapot jelent.

A kassai záró eseményen mutatták be a projekt során elért eredményeket,

köztük a MOKK gondozásában, a Múzeumi iránytű kiadványsorozat 32. számaként, angol nyelven megjelenő Learning by Doing című kötetet is. Az online már letölthető és június folyamán nyomtatásban is megjelenő kiadvány a projekt lényegének, illetve a projektpartnerek előzetes tapasztalatainak bemutatása után a projekt keretében megvalósult kutatásokat, valamint a Múzeumi Őszi Egyetem tapasztalatait és eredményeit is tárgyalja. Szó esik benne a MOKK képzési módszertanáról és eddigi képzési tapasztalatairól. A projektzáró konferencián szlovák és magyar múzeumi, illetve nem múzeumi, de kulturális területen dolgozó szakemberek is beszámoltak arról, hogy mit profitáltak az együttműködésből, s mindezt egy kisfilmben is bemutatták a projekt megvalósítói.

Nyitókép: Shutterstock/rui-vale-sousa

A rovat további cikkei