?Három teljesen más módon alkotó művészt láthatunk a kiállításon, akik azonos tematikákat követnek. Próbáltam olyan műveket kiválasztani tőlük, amelyek a halál és a félelem kérdéskörét járják körbe? ? mondta el Kaposi Dorka, kurátor.

?Horváth Lóczi Judit Privát oltárok, privát trófeák sorozatában félelmeket transzponál át objektekké. Dobos Tamás fotóművei szimmetrikusan beállított portrék, amelyeket misztikusság leng körbe. Gyarmati Zsolt tematikus sorozattal van jelen. Nála könnyebb felismerni a halál szimbolikáját, hiszen konkrétan halálfejek láthatóak a műveken. Tehát műveiben nem a halálfélelmet jeleníti meg, hanem a halált magát. A képeiből a digitális agresszivitás köszön vissza? ? foglalta össze a kurátor.

A Necromonicon kiállításhoz a Latarka Galéria pincehelységét egy ókeresztény kazamatákhoz hasonló szakrális térré rendezték be Kővári Kata látványtervező segítségével. Ezen szakrális tér alkalmassá válik arra, hogy a bemutatott tárgyakkal közelebbi, intimebb kapcsolatot teremtsünk, egyfajta kapocsként jelennek meg az átlényegüléshez. A termeken belül apróbb beugrókat, helyeket, rejtett oltárokat, helyeket fedezhetünk fel, ezzel is utalva a kazamaták kiszámíthatatlanságára és labirintusszerűségére. A nézőt csak a helységek megvilágítása és lesötétítése vezeti előre, egyfajta misztikusságot is kölcsönözve. A sötét és világos termekben Horváth Judit trófea-objektjei, Dobos Tamás portréfotói és Gyarmati Zsolt installációi kapnak helyet.

gyarm
Gyarmati Zsolt munkája (Forrás:www.facebook.com/pages/LATARKA/)

A Latarka Galériában létrehozott installációs tér szereplői fizikailag egy térben élik saját víziójukat, ahol a befogadó tér, és a hozzá szervesen tartozó szakrális és gyötrelmes múltbéli ‘rétegek’ ugyanolyan fontossá válnak a kiállítás befogadásakor, mint maguk a művek: energiáik összekapcsolódnak, értelmezésük csak együtt válik valósággá.

A Necromonicon kiállítás ebbe a gondolatba kapaszkodik bele, és nem próbál egzakt válaszokat adni, sokkal inkább a folytonos teremtés, és a lényeggel való egyesülés paradigmáját boncolgatja a térben elhelyezett ‘személyes oltárok’ kapcsán.

harom
Dobos Tamás fotográfiája és HOrváth Lóczi Judit trófeája (Forrás:www.facebook.com/pages/LATARKA/)

A Necromonicon kiállítás kísérletet tesz arra, hogy közelítsen a transzcendencia érzéséhez és, hogy visszautaljon napjaink vizuális élményeire. Ugyanakkor a tárlaton mindenben jelen van valami démoni: az objektté transzformálódott trófeákban, az installációba zárt digitális agresszióban és a halotti maszkká merevedett fotókban. A fekete-fehér termeket járva a kiállításon olyan spirituális utazást tehetünk, ami kivételes élmény. Utána semmire sem vágyunk jobban, mint szembeszálljunk a sötétséggel.

Necromonicon – Horváth Lóczi Judit, Dobos Tamás és Gyarmati Zsolt kiállítása, mely Kaposi Dorka vendégkurátor közreműködésével jött létre. A tárlat február 19-éig látható.