A Magyarságkutató Intézet konferenciájának előadói széles körűen ismertették a trianoni békediktátum előzményeit és hatásait, valamint az azt követő talpraállás folyamatát is. Az eseményen referátumot tartott Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója is.

A Magyarságkutató Intézet az elmúlt héten A 100 éves trianoni békediktátum születése címmel rendezett – magyar és angol nyelven – online konferenciát.

A vásárhelyi múzeumigazgató Szétszabdalva is egységben? Trianon és a katolikus egyház című előadásában a békediktátumnak a katolicizmusra gyakorolt hatását mutatta be. Részletesen kitért referátumában arra, hogy ugyan a katolikus egyházszervezet egységét a trianoni határok megbontották, a Horthy-korszakban egyfajta „katolikus reneszánsz” volt megfigyelhető hazánkban, s az érában uralkodó keresztény nemzeti gondolatnak a katolicizmus volt az egyik ideológiai pillére.