Drégely ? a név ismerősen cseng azok számára is, akik még sosem jártak a drégelyi várban. Olvasni lehet e helyről történelmünk lapjain, szépirodalmi alkotásokban, de szólnak a vitézségből példát adó hőséről, Szondi Györgyről népballadák, legendák, mondák is.

Ali budai pasa 1552. július 6-án több mint 10 ezer főnyi seregével kezdte meg a vár ostromát. Szondi és 146 főből álló serege a nagyerejű rohamnak megpróbált ellenállni, de rövid, öldöklő harc után a vár végül elesett. A sziklavár, amely napjainkban is épül, a hősi helytállásról és hazaszeretetről üzen a mának, az idelátogató turistáknak, a kései unokáknak. Néhány éve folyik a vár régészeti feltárása, részbeni rekonstrukciója és állagvédelme.

Szombaton délelőtt 10 órakor hadijátékokkal indulnak a programok. Lesz viselet-, fegyver- és íjászbemutató. A várral is megismertetik az érdeklődőket. Ostromjátékok, boszorkányégetés és zászlóforgatás is szórakoztatja majd az érdeklődőket.