Nyolcadik alkalommal rendezi meg 2015-ben a Petőfi Irodalmi Múzeum a Budapest Transzfer fesztivált, amelyen a szervezők minden évben egy aktuális témát, művészeti ágat vagy tudományterületet emelnek ki, és ezzel az (elsősorban a kortárs) irodalom kapcsolódási pontjait veszik górcső alá. Idén az irodalom és a gasztronómia kapcsolata kerül fókuszba.

A négynapos rendezvény legfőbb törekvése, hogy az irodalmat élményszerűvé tegye, az alkotókat, az írókat pedig minél szélesebb körben megismertesse a közönséggel. A Budapest Transzfer közérthető módon nyújt betekintést az irodalom jelenébe, népszerűsíti az olvasást, találkozási lehetőséget kínál ismert és elismert szerzőkkel; a fesztivál az irodalmat összefüggéseiben, más művészeti ágakkal való kapcsolódási pontjaival feltárva teszi központi témájává. A Petőfi Irodalmi Múzeum partnerekkel együttműködve a beszélgetésektől kezdve, a koncerttől a városi sétáig és kincskereső játékig sokféle programmal várja az érdeklődőket. A szervezők Budapesten újszerű bemutatási formákat választva igyekeznek megszólítani a ma emberét, hiszen a fesztiválon, egymással dialogizálva, helyet kapnak az irodalom mellett más népszerű témák is.

A rendezvény egy másik fontos jellemzője, hogy nemzetközi: tehát azon minden évben nemcsak a magyar, hanem a külföldi irodalom kortárs alkotói is bemutatkoznak. A Petőfi Irodalmi Múzeum először 2006 őszén rendezte meg ezt az irodalmi fesztivált, amely a kezdetektől fogva a nagy, nemzetközi fesztiválok mintájára a művészek, az írók, az irodalom, a műalkotások és a szélesebb közönség kapcsolatának új lehetőségeit kereste. A Transzfer név arra utal, hogy a rendezvény fontos célja a nyelvek és kultúrák, művészeti ágak, tudományterületek valamint a szerzők, alkotók és a közönség közötti párbeszéd elősegítése és erősítése.Azóta 90 magyar és majd? 50 külföldi vendég szerepelt az eseménysorozat programjain.

A 2015-ös Budapest Transzfer megvalósulását a Nemzetközi Visegrádi Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, az Osztrák Kulturális Fórum, a Cervantaes Intézet, az Olasz Kulturális Intézet, a Szlovák Kulturális Intézet, a Cseh Centrum és a Lengyel Intézet támogatja. Partnerek lesznek többek között a Hadik Kávéház, a Mesemúzeum és a Toldi Mozi.

A fesztivál nemzetköziségét tekintve az éppen aktuális téma által meghatározott hazai és külföldi vendégek mellett hangsúlyos kelet-közép-európai fókusszal rendelkezik, amely a régióra jellemző közös történeti és kulturális, a fizikai közelségből eredő egymásrautaltságot hozza játékba. A Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával szeretnénk a térség irodalmi életének megkerülhetetlen eseményévé tenni a fesztivált. Az elmúlt évtized tapasztalatai, sajtó- és médiavisszhangja szerint a Budapest Transzfer alapgondolatával, eszmeiségével, valamint megvalósítási stratégiájával együtt irodalmi márkává vált, és a rangos nemzetközi fesztiválok útjára lépett.

2015-ben a Budapest Transzfer az irodalom és a gasztronómia kapcsolódási pontjait keresi, vizsgálja, értékeli. Az evés mint az egyik legalapvetőbb emberi tevékenység a puszta létfenntartás szempontjából is elengedhetetlen, de a társadalmi léttől, kultúrától is elválaszthatatlan. Az étel és étkezés körüli szokások, tradíciók nem csak az emberi társadalmak megértéséhez elengedhetetlenek, de az egyénnek saját (személyes/családi, kulturális, etnikai) identitása meghatározásában is nélkülözhetetlen igazodási pontok.

A történetmesélő/író ember számára is a kezdetektől fontos az étel. Nem csupán inspiráció, a cselekmény alakításának eszköze, de jellemábrázolásra, a szereplők bemutatására, társadalmi viszonyok, értékrendek, országok, tájak kultúrájának bemutatására, lelkiállapotok ábrázolására is alkalmas és gyakran használt eszköz.

Szinte már közhely Krúdy novelláit, Móriczot, Mikszáthot vagy akár Rejtő Nagy Levinjét emlegetni, gazdag, érdekes és vizsgálatra érdemes a hazai gasztroirodalom és annak története. Petri György halála előtt szakácskönyvén dolgozott, Csukás István eltűnt, majd megkerült 20 kilójáról (Tandori 40-ről) versel és kortárs írók, költők szintén gyakran választják a gasztronómiát témaként, sőt jeleskednek maguk is e tevékenységben.

Földrajzilag messzebbre tekintve szintén bőségesen találunk alapanyagot: Hemingwaytől Joyce-ig, a Canterbury meséktől Toni Morrison írásaiig teszik újra és újra teljessé, érzékletesebbé az ételekről, étkezésekről szóló részek a történetet, vonják be még inkább az olvasót, és adnak új, gazdag jelentésrétegeket a szépirodalmi alkotásoknak.

Az idei Budapest Transzferre a gasztronómia iránt szenvedélyesen érdeklődő, a gasztronómiát írásaikba témaként választó, vagy tudósként a témával foglalkozó szerzőket hívunk meg és nyitjuk ki ezzel a világ gasztroirodalmi atlaszát, külön hangsúlyt helyezve a kelet-közép-európai térségre. Beszélgetünk gasztroirodalomról, irodalmi szakácskönyvekről, bevonjuk a tudományt, a nyelvészetet és a pszichológiát. Egy kocsmatúra során ellátogatunk kedvenc szerzőink törzshelyeire, lesz verskoncert gyerekeknek, brunch-főző, felolvasó műsor írókkal és városi kincskeresőjáték.

?Mondd el, mit eszel és megmondom, ki vagy? ? mondta a világhírű gasztronómus, a gasztronómiai esszé atyja, Jean Anthelme Brillat-Savarin 1825-ben. Tényleg ilyen erősen meghatároz minket, az írókat és az olvasókat az, ami a tányérunkra kerül? Erre és számos hasonló kérdésre keressük a választ a 2015-ös fesztiválon.

Részletes program hamarosan: www.transzferfeszt.blog.hu, www.pim.hu