2023. december 5-én Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban tartotta évzáró elnökségi ülését és közgyűlését a 2005-ben megalakult országos hatókörű, nemzeti közgyűjteményeket átfogó szakmai szervezet.

A szövetség alapszabályának megfelelően évente kerül sor az elnökség tagjai közül az elnök megválasztására. A tisztet dr. Cseri Miklós elnök megbízatásának lejártával Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója tölti be 2024 végéig.

Demeter Szilárd, a megválasztott új elnök programbeszédében kiemelte egy új Közgyűjteményi Fórum létrehozásának fontosságát, amely révén a szakmai szervezetek közös és erőteljes jelenléte biztosítható a hazai kulturális életben. A közgyűjtemények, múzeumok, levéltárak, könyvtárak forrásai, tudományos és szakmai értékei az együttes fellépés és a mind szélesebb körű közreadás révén jobban beépülhetnek a köznevelés erőforrásai közé, gyűjteményeik fontos bázisai lehetnek a korszerű és élményt adó tudománynépszerűsítésnek.

A szervezet jövő évi tervei között szerepel a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult Petőfi 200 Emlékév közgyűjteményi eredményeinek, módszertani hatásának mind szélesebb körű megismertetése filmekkel, interjúkkal, online kiállításokkal, eseményekkel és azokról szóló tudósításokkal. 2024-ben is megrendezi az OKSZ az Országos Múzeumigazgatói Konferenciát, valamint közreműködik a közgyűjteményi stratégia létrehozásában, és tevékenysége középpontjába fog kerülni a felkészülés A Magyar Tudomány 2025-ben tervezett 200., jubileumi évére.

Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége 2005. január 19-én jött létre Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, amelynek tagjai ma a Magyarországon működő 13 országos múzeum: a Magyar Nemzeti Múzeum, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, a Néprajzi Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár és egy országos szakmúzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. Az intézményi tagok képviselői a mindenkori főigazgatók, igazgatók. A szervezet közgyűlése ötévente választ elnökséget, amelynek tagjai egy-egy évre viselik az elnöki tisztséget.

Az alapítók a szövetség (rövidített nevén OKSZ) alapvető céljaiként fogalmazták meg: a nemzeti kulturális örökség megőrzését szolgáló magyar közgyűjtemények társadalmi elismerésének emelését, a múzeumi, könyvtári és levéltári tevékenység elősegítését, minőségének és hitelének megőrzését, valamint a közgyűjteményekben dolgozó szakemberek tevékenységének támogatását.

A Szövetség tagjai társadalmi és szakmai tekintélyüket, szakmai ismereteiket felhasználva, az összefogás erejében működnek együtt ezen magyar intézmények fenntartása, fejlesztése és megújítása érdekében.

Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége tevékenysége fő területeiként a következőket határozta meg: elősegíti a nemzeti közgyűjtemények feladatainak megvalósítását, ennek érdekében közreműködik a szakmai koncepciók kidolgozásában, folyamatosan kapcsolatot tart a fenntartókkal, és együttműködik minden olyan szervezettel, amely a magyar közgyűjtemények érdekében tevékenykedik, védi és képviseli az országos közgyűjteményekben dolgozók szakmai érdekeit, támogatja a dolgozók szakmai, erkölcsi és anyagi elismerését, kapcsolatot létesít bel- és külföldi szakmai intézményekkel, szervezetekkel és társaságokkal, részt vesz a szakmai tapasztalatcserék és tudományos rendezvények szervezésében, támogatja a szakminisztériumot a nemzeti örökség megóvásában és annak közkinccsé tételében.

Nitókép: Demeter Szilárd. Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd