A Roma Kulturális Központ ? amelyet terveik szerint Cziffra György világszerte ismert magyar származású roma zongoraművészről neveznek el ?, lesz az az intézmény, amely összegyűjti és hozzáférhetővé teszi a hagyományos roma kultúra kincseit, lehetőséget teremt az alkotóknak a megjelenésre, a roma kultúra értékeinek a társadalom minél szélesebb körben való megismertetésére. A tervezett központ a programjaival a nem roma emberek számára hiteles képet mutathat a cigányság kultúrájáról, míg a romák számára a kulturális örökségük megismerését, az identitásuk megerősítésének helyszínét biztosítja. A központ informális és nem-formális oktatási tevékenységeivel megszólít majd minden korosztályt, de köztük kiemelten a gyerekeket és fiatalokat, annak érdekében, hogy még közelebbről és hiteles forrásból  ismerjék meg a hazánkban élő legnagyobb nemzetiség kultúráját, ezzel is segítve az együttélést.

 

Cziffra-Gyorgy

A fejlesztés keretében a központnak elsősorban a közösségi, művészeti képzéshez és oktatáshoz kapcsolódó funkciókat kell ellátnia. A központ megvalósítói célul tűzték ki a cigány nyelv ápolását és fejlesztését, a roma hagyományok megőrzését és átadását a fiatalabb korosztályok számára. Fontosnak tartják a tehetségkutatást, a tehetséggondozást, az identitás-, történelmi- és módszertani kutatás támogatását, a tapasztalatcserét és a részvételt nemzetközi kulturális, oktatási és közösségi programokban. A projekt magában foglalja a közösségi tevékenységet, rendezvények, gyermek és ifjúsági programok lebonyolítását, a roma közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai támogatását, a részvételt a hazai roma kulturális rendezvények szervezésében és a nemzetközi kulturális kapcsolatok gondozásában.

 

A fenti célok sikeres elérése érdekében választották ki a leendő központ helyszínét adó épületet is. Budapest egyik kiaknázatlan adottsága, hogy rendelkezik olyan városrésszel, amelyben a romák hagyományosan nagyobb lélekszámban élnek. A Józsefvárosi Önkormányzattal egyeztetve esett a választás a Tavaszmező u. 6. szám alatt található ingatlanra, amelynek kiürítését az önkormányzat vállalta.

 

Az esélyteremtő programok akkor lehetnek sikeresek, ha az érintettek részvételével jönnek létre. Ezért a beruházás tervezési, megvalósítási folyamatában részt vesznek prominens roma művészek és roma kulturális szervezetek is. A projekt védnöki testületének tagjai között megtalálhatóak a roma kultúra minden területét reprezentáló neves művészek.

 

A magyarországi cigányság sokszínű kultúrájának bemutatásához méltó helyet hoznak létre, amely nemzetközi szinten is egyedülálló létesítmény lesz.