A Várfok Galéria nagyszabású kiállítást rendez egyik legrégebbi művésze, Ujházi Péter szerteágazó, gazdag alkotásaiból. A január 17-én nyíló tárlat Ujházi Péter ikonikus képi nyelvezetét hivatott bemutatni a művész sokoldalúságán keresztül.

Ujházi Péter pályafutása több mint ötven éve töretlen: sajátos motívumait, figuráit és helyszíneit a változó stílusirányzatokat nem követve, mindig egyéni útját járva mutatja be a közönségnek. Sokszínű alkotói tevékenységében – amely a festmények mellett magában foglal például kollázsokat, grafikákat, akvarelleket és asszamblázsokat, művészkönyveket, vagy éppen fa-, kerámia- és vasszobrokat is – kirajzolódik, hogy az alkotó ’70-es években kialakuló képi világa önálló, ikonikus nyelvvé alakult több évtizedes művészi útja során.

Műveinek elbeszélő – vagy ahogyan a művész fogalmaz, „kibeszélő” – jellegét a munkákon megjelenő szöveges részek, feliratok is erősítik. Festményeinek sajátos, több nézőpontból komponált perspektívája és az ebből adódó különös térbelisége egyenes úton vezetett el a dadaizmusból kiinduló dobozokhoz és szobrokhoz. Utóbbiak színpadszerű világában mintha megelevenednének a festmények síkbeli alakjai. De művészetének sajátos jellegzetességei, mint a játékosság és a könnyedség, a groteszk világlátás és a fanyar, kritikus hang ezeken az alkotásokon is ugyanúgy felfedezhetők. A narratív festményekre jellemző expresszív színek, valamint a gesztusos ecsetkezelés jellemzi a művész – a festés önfeledt élményéről tanúskodó – táj- és lombképek sorozatát is, mely a ’60-as évek vége óta az életmű jelentős vonulatát képezi.

Ujházi Pétert önálló hangja vezeti. Kompromisszumok nélkül alkot. Műveinek nyers, mélyen filozofikus „hétköznapisága” a magyar művészettörténet egyik legnagyobb élő alakjává emeli. Alkotásait jelentős köz- és magángyűjtemények, aukciós sikerek és nagyszabású egyéni kiállítások méltatják.

A kiállítás 2024. január 18. és február 24. között tart nyitva.

Ujházi Péter: Vidéki égbolt (2006) Forrás: Várfok Galéria