Kortárs üvegművészeti kiállítás nyílik április 25-én a Klebelsberg Kultúrkúriában közel hatvan üvegművész, köztük tíz MOME-hallgató részvételével. Az eseményen adják át az okleveleket az UNESCO-listára 2023. decemberben felkerült A kézműves üvegkészítés tudása, mesterségbeli technikája és képességei nevű örökségelem magyarországi képviselőinek.

Az UNESCO főigazgatója által aláírt okleveleket dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke, Zánki-Tóth Enikő, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkársága Közösségi Művelődési Főosztályának főosztályvezetője és dr. Csonka-Takács Eszter, a Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság vezetője adják át.

Az örökségelemet Csehország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Németország és Magyarország együttesen terjesztette fel az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára. A hat európai ország mesterei, művészei, szakemberek, műhelyek, egyesületek és intézmények által jegyzett kezdeményezésben országonként mutatták be az egyes területek jellegzetességeit. Magyarország az oktatást állította a fókuszba, mert az üvegművesség mesterségbeli és művészeti tudásmegőrzése nálunk gyakorlatorientált formában iskolai, egyetemi, szimpóziumi és műtermi keretek között történik. Az ehhez kapcsolódó kutatási és megőrzési stratégiák kidolgozása, kapcsolati koordinációk kiépítése, a közösségi hagyományok ápolása is hozzájárulnak az üvegművesség megmaradásához, ahogy a széles körű ismeretterjesztés érdekében tett erőfeszítések is.

Az UNESCO elismerését kapják:

A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium szerepe a magyar üvegoktatásban nemzetközileg is elismerten úttörőnek számított. A Bauhaus-eszme követője, Párizs ünnepelt üvegszobrásza, Báthory Júlia hetven évvel ezelőtt a „céhes” világ szigorú szakmai szabályait követve alakította ki az üveg szakot, mely a mai napig az üvegművesség mesterségbeli tudása átadásának legpatinásabb képviselője a középiskolák, szakképzésben részt vevő tanodák között. A felnőtt oktatási intézmények közül a művészeti oktatásban kiemelkedő Szimultán Művészeti Iskola a felterjesztő folyamatban a legaktívabb szerepet vállalta magára. Az oklevelet átveszi Szűcs Tibor, a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium igazgatója.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem a felsőfokú, akadémikus tudásmegőrzésben, az unikális elméleti és gyakorlati tervezőművész-képzésben kiemelkedő, az Arts and Crafts mai irányzatait is magába foglaló korszerű intézmény. A Budapesti Iparművészeti Főiskola jogutódja, ahol a hatvanas években a sokoldalú tehetség, Z. Gács György professzor megalapította az üveg szakot, mely számos nemzetközileg elismert üvegművészt és üvegtervezőt adott. Az oklevelet átveszi prof. Koós Pál egyetemi tanár, leendő rektor.

A hosszúhetényi Nemes János Művelődési Központ üvegtörténeti kiállításának alapítói, Jegenyés János és a napokban elhunyt Papp János példaértékű eredményeket értek el a régió több száz éves hagyományának ápolásában. A szimpóziumrendszerű tudásmegosztásban, a közösségi és nemzetközi kapcsolatok kiépítésében számos kezdeményezés közül kiemelkedő szerepe van a Goszthony Mária Alapítvány által működtetett nemzetközi alkotótelepnek Bárdudvarnokon és az üvegművesség hagyományának felkutatásával, korabeli üvegcsűrök régészeti feltárásával, restaurálásával és megismertetésével, kiállításokat kísérő előadások szervezésével a mecseki térségben található egyesületeknek. Az oklevelet átveszi Derksen Gyöngyi, a Neuglashütte Német Nemzetiségi Kultúrfalu Egyesület elnöke.

A húsz évvel ezelőtt alapított pannonhalmi Hefter Galéria üvegre szakosodott magángaléria és kortárs gyűjtemény. Összekötő szerepe van az üvegművészet tudásának és gyakorlatának helyszínei, műtermek, restaurátor- és rekonstrukciós műhelyek, valamint a történeti és kortárs tárgykultúrát megjelenítő és népszerűsítő, megőrzési stratégiákat kidolgozó intézmények, múzeumok, kiállítóhelyek és galériák között. Az oklevelet átveszi Hefter László Ferenczy Noémi-díjas üvegművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, az MMA Győri – a nyugati országhatáron túlnyúló – régió tagozatának elnöke, iskola- és galériaalapító.

A Soproni Egyetem, mely a világ Green Metric egyetemi listáján az első száz környezettudatos campus között szerepel, Kreatívipari Intézetében külön szakirányként elindította a szilikátipari képzést. Az itt működő formatervező tanszék célja az indusztriális „craft” szemlélet meghonosítása, melynek lényeges eleme az iparvállalatokkal való szoros együtt gondolkodás az egyedi hozzáadott érték kibontakoztatására. Az itt kihelyezett oklevél elismeri mindazon iparvállalatok mecenaturatevékenységét is, akik évtizedek óta tevékenyen és anyagilag hozzájárultak az oktatás magas színvonalához. Az oklevelet átveszi Polyák János egyetemi docens, az ipari formatervező tanszék vezetője.