Októberben két kiállítás is nyílik az Inda Galéria szervezésében: Zellei Boglárka Éva Örökléspróba című tárlata az Inda Project Roomban lesz látható, az Inda Galériában pedig a ’90-es évek útkereső fiatal művészeit idézik meg a korszak képzőművészeti alkotásaiból válogatva.

Zellei Boglárka Éva Örökléspróba című kiállítása október 10-én nyílik az Inda Project Roomban. „Fiatal közép-kelet európai keresztény alkotó nő vagyok” – vallja Zellei. Önmeghatározásának minden pontja egyenként és az összes permutációban együtt is kibontásra, értelmezésre érdemes. Sőt, valójában az értelmezés nem pusztán lehetőség, hanem saját magára vonatkoztatott tétje mellett messze a művész személyes történetén túl is létkérdés.

Zellei munkái, fotói, performatív akciói, installációi évek óta ennek az értelemkeresésnek, önelhelyezésnek a folyamatát követik. Mostani, Örökléspróba című kiállításán ezek a kísérletek a kulturális örökség, pontosabban az öröklés kérdését, annak a személyes és a közösségi jelenhez való viszonyát, spirituális, szociális, közösségi, történeti, etikai vonatkozásait kutatják. Zellei gyakorlatában a performansz és a képkészítés lehetőség: aktusaikban ezúttal az elhasználódott, korábbi kontextualitásában elöregedett hagyomány értelmeződhet újra és nyerhet mai jelentést. A tárlat november 10-ig látogatható.

Ugyancsak október 10-én nyílik a Visszatekintés a ’90-es évekre című kiállítás az Inda Galériában. A galéria két kiállítást szentel a’ 90-es évek művészetének az év hátralévő részében. Olyan korszakból válogatnak, amelyben sokunk számára egybeesett a személyes fiatalkori keresések, öneszmélések, tapasztalalások és deklarációk ideje az éppen megszülető új magyarországi demokrácia kereséseivel, öneszméléseivel, tapasztalásaival és deklarációival.

A galériával dolgozó, a múlt század utolsó évtizedében már aktív művészek gyakorlatából mutatnak be akkor jellemző munkákat. Az első idézeteket Csontó Lajos, El-Hassan Róza és Ravasz András munkáiból állították össze. Mindhárman a ’90-es évek fiatal művészgenerációjába tartoznak – még a hármuk közül legidősebb, a ’80-as években az Újlak csoportban is ismertté vált Ravasz is csak harmincas éveinek legelején járt 1990-ben. Az Inda három termében kiállított rajzok, grafikák, fotók, lightboxok, objektek tehát három markánsan eltérő gyakorlat ’90-es évekbeli módszereiből villantanak fel példákat, valamelyest a korszak tendenciáit, a keresések, kísérletek akkori tágasságát is érzékeltetve.

Bár a ’90-es évekkel már az Inda néhány korábbi, a koronavírus-járvány előtti kiállítása is foglalkozott, a mostani két tárlat időzítése nem véletlen: időben részben átfednek a Magyar Nemzeti Galériában október végén nyíló TechnoCoolÚj irányok a kilencvenes évek magyar képzőművészetében (1989–2001) című kiállítással. A válogatás november 30-ig látogatható.

Nyitókép: Ravasz András: Ülni a világ tetején, nem gondolni semmire / Sitting on Top of the World Think Nothing (1999, c-print in lightbox, 92x130 cm). Forrás: Inda Galéria