A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumhoz került Áchim L. András, a Magyarországi Parasztpárt egykori elnökének, néhai országgyűlési képviselőnek a hagyatéka.

B_RKL20160227035_16.jpg
Áchim L. András (teljes nevén Áchim Liker András, Békéscsaba, 1871. március 15. – Békéscsaba, 1911. május 15.) magyar gazdálkodó, szocialista parasztpolitikus, szerkesztő szobra a főváros XIV. kerületében, a Vajdahunyadvárban. Fotó: Róka László / MTI

Martyn Emília igazgatóhelyettes elmondta, gyűjteményeik gyarapítása folyamatos feladatot jelent, olyan tárgyak beszerzésére is törekszenek, amelyek az egykor Békéscsabán élt, neves személyekhez kötődnek, akik korukban jelentős tetteket vittek véghez. Ilyen személy volt Áchim L. András is.

2021-ben rendeztek egy tárlatot Áchim L. Andrásról objektíven címmel születésének 150., halálának 110. évfordulója alkalmából. Előtte vették fel a kapcsolatot a parasztpolitikus még élő utódaival. Medvegy Iván – akinek nagyanyja volt Áchim L. András lánya, Mária – ekkor határozta el, hogy a birtokában lévő dokumentumokat és tárgyakat végrendeletében a múzeumnak adományozza. Ezt az óhaját teljesítette a közelmúltban özvegye, Medvegyné Máthé Krisztina.

A tárgyakat Forrainé Kovács Márta történész muzeológus mutatta be. A múzeumhoz került egy részletes családfa, amelyen Gyóni Géza neve is olvasható, Áchim  Mária vésett díszítésű, ácsolt ládája, a szuszék, amely kelengyésláda volt.

A dokumentumok között megtalálható Áchim L. András szüleinek, Áchim Andrásnak és Prisztavok Ilonának az esketési levele, Áchim L. András keresztlevele, az ő és Rajtár Ilona származási táblája, özvegyének gyászjelentése és egy róla készült fotó, lánya, Áchim Mária és Medvegy Elemér házassági anyakönyvi kivonata, továbbá a Magyarországi Parasztpárt által kibocsátott gyászjelentés 1911. május 16-ról.


Forrainé Kovács Márta az MTI-nek elmondta, megkapták Mezőfi Vilmos Áchim L. Andrásnak küldött táviratát is, amelyen dátum ugyan nem szerepel, a szövege:

„Felmentésedhez üdvözöl, Mezőfi”.

Ezt vélhetően akkor kapta a politikus, amikor felmentéssel lezárult Nagyváradon az ellene és a kiadványai miatt indított pereskedés. A felsoroltakon túl még számtalan családhoz kötődő és feldolgozásra váró dokumentum is található az ajándékozott anyagban.

A történész muzeológus elmondta, az intézmény tavaly indította útjára az új szerzemények kiállítását, a dokumentumokat ott bemutatják majd; emellett a kutatók számára digitalizált formában elérhetővé teszik.

Áchim Liker András 1871. március 15-én született Békéscsabán, ott is halt meg 1911. május 15-én. 1905-ben a Mezőfi Vilmos által vezetett Magyarországi Újjászervezett Szociáldemokrata Párt programjával országgyűlési képviselővé választották. 1906. március 18-án megalakította a Magyarországi Független Szocialista Parasztpártot és hetilapját, a Paraszt Újságot. Az 1906-os választásokon már ennek a programjával választották képviselővé, de mandátumát a Kúria megsemmisítette. Ugyanakkor lázítás és osztály elleni izgatás címen bűnvádi eljárást indítottak ellene, amely 1908-ban óriási sajtóérdeklődés mellett Nagyváradon a felmentésével végződött. Az 1910-es választásokon ismét parlamenti képviselő lett.

Bajcsy-Zsilinszky Endre és testvére, Gábor verekedéssé fajult szóváltás közben két pisztolylövéssel saját otthonában megsebesítette. Áchim súlyos hasüregi sebesüléseket szenvedett, amelyekbe másfél nappal később belehalt. Később súlyos tényállás-félreértelmezés miatt a Zsilinszky testvéreket önvédelem címén az esküdtek felmentették a gyilkosság vádja alól.