fbpx

„Akik vállukon viszik nemzetünket” – Újabb állami díjakat adtak át

Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt, Magyar Bronz Érdemkereszt, valamint közművelődési díjakat adott át Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese és dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vigadóban.

„A nagy dolgok megszületéséhez alapvetően két fontos mozzanat szükséges: vízió és misszió. Ha úgy jobban tetszik: hit és erő. Elképzelés és cselekedet. Egyik a másik nélkül nem megy. A nagy elképzelés cselekvés nélkül csupán ábránd marad. De a célok és tervek nélküli tett is csak időpazarlás” – kezdte ünnepélyes megnyitóbeszédét dr. Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára.

Hozzátette: a siker kulcsa, hogy tudjuk, hová tartunk, és a kijelölt úton végig is tudjunk menni. Akiket ma itt ünneplünk, ezt tudták és végig is csinálták. „És tudta ezt államalapító Szent István királyunk is, aki hitte, hogy a Kárpát-medence népeinek: az összmagyarságnak Isten általi rendeltetése, küldetése, célja van. Az ő víziója egy, a saját sorsát alakítani képes, erős, békében élő, keresztény állam létrehozása és annak fenntartása volt. Küzdelmes és viharos időszakban egyesítette a magyarságot a szent korona alatt.”

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára

Tíz intelme között szerepelt a katolikus hit megőrzése, az egyház és a rend becsben tartása, a vallási vezetők, elöljárók és vitézek tisztelete, az igazságosság, a türelmesség, a vendégek befogadása, az elődök követése, az irgalmasság és erényesség, valamit az imádság megtartása, fűzte hozzá Vitályos. Szent István ebben a tíz pontban látta az utat, azt a missziót, cselekedeteknek azon összességét, amelyek mentén az általa alapított állam fennmaradhat a történelem viharaiban és beteljesíti a víziót, aminek a létrejöttét segítette.

Mit mondhatunk ezer év távlatából ezekről az intelmekről és az útról, amelyet megtettünk?

Ezt a kérdést tette fel az államtitkár. A jelenlegi polgári keresztény kormány ragaszkodik keresztény hitéhez és évezredes vallási meggyőződéséhez, még akkor is, ha a globalista szemlélet ezt elmaradottnak igazolja. „Becsüljük és támogatjuk egyházainkat és közösségeinket. Tiszteljük az egyházak elöljáróit és szellemi vezetőit, ugyanúgy, ahogyan a vitézeinket, vagyis katonáinkat: a rendvédelmi és közszolgálati szervek dolgozóit. Igyekszünk megtartani a rendet és az igazságosságot: békét és biztonságot adni honfitársainknak. Alaptörvényünket az értékőrzés és a magyarságtudat jellemzi, döntéseink is e szellemben születnek.”

Vitályos Eszter hangsúlyozta: olyan embereket lát, akik birtokában vannak a tudásnak, képességnek, hogy az ország sorsát a saját területükön jobbá, szebbé és reménytelibbé alakítsák. És ehhez megvan a bátorságuk és az erejük is. Végigküzdötték magukat az úton, nemcsak önmagukért, hanem családjuk, hazájuk, nemzetük dicsőségéért is. Az elismerés, amelyben részesülnek, bizonyítja, hogy

a Szent István által megálmodott magyar állam még ma is tudja, hogy merre tart, és olyan polgárai vannak, akik vállukon viszik nemzetünket.

Dr. Hoppál Péter, a minisztérium kultúráért felelős államtitkára is ünnepi beszédet mondott: „Amikor napjainkban, itt, a 21. század elején hajlamosak vagyunk elcsüggedni, ez a nap segít bennünket, hogy felemeljük a tekintetünket. Ha csak száz évvel ezelőttre tekintünk vissza, akkor sem volt igazán könnyű a helyzet. Éppen 1922. júniusában foglalta el gróf Klebersberg Kuno azt a tárcát, amelyik a korabeli magyarság képét meg tudta változtatni. A kultuszminisztérium és az új miniszter azt mondta: »Igenis erőt merítünk a nagy elődök örökségéből, példát veszünk a mai világról, és felépítjük a modern Magyarországot.«

Mennyivel lehet rosszabb most a mi helyzetünk, mint az övék volt?”
Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár

Ezt a kérdést tette fel Hoppál. Így folytatta: „Száz és ezer év távlatából sem szabad lemondanunk arról, hogy építőkövei lehetünk annak a lelki háznak, amelyet hazának élünk meg. És ha a mostani ünnep alkalmával ezt az örökséget a kitüntettetek életpályájában látjuk, akkor máris felderül az arcunk, és azt mondhatjuk, hogy gazdagok vagyunk. Gazdagok abban a sok-sok életpályában, amit az önök példája elénk állít. És hálával és köszönettel tartozunk az önök odaadó munkásságáért. Köszönjük önöknek azt, hogy példával járnak a 20. és a 21. századi emberek előtt.

A nehézségek ismétlődhetnek, háború és gazdasági válság is lehet a környezetünkben, de ha az egyén, Szent István örökségének birtokosa itt, Európa közepén hordozza azt a tudást, amivel védi, őrzi és gyarapítja a nemzeti örökséget, akkor a gazdagság tovább folytatódik, akkor gyermekeink és unokáink büszke és emelt fővel lesznek magyarok a következő generációk időszakában is. A nemzeti munka, a nemzetért tett hűség ugyanis sokszor nem nagyon nagy dolgokban merül ki, hanem »csak« hűségben, kiállásban, helytállásban és a hétköznapok szorgalmában. Köszönjük ezt mindannyiuknak, mindenkinek egyenként” – zárta mondandóját Hoppál Péter.

Az esemény ünnepi hangulatát a Magyar Állami Népi Együttes, valamint Sztathatosz Sebestyén és Souhei Yamagami előadása gazdagította.

Kimagasló tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

ALMÁSINÉ KANYÓ KLÁRA, a Néprajzi Múzeum gazdasági igazgatója,

DR. ARNÓTH ZOLTÁN klarinétművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete Fafúvós hangszerek Tanszékének adjunktusa, a pécsi Pannon Filharmonikusok klarinét szólamvezetője,

ÁRVA-NAGY SÁNDORNÉ, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum felnőttoktatási vezetője,

BOROSS SÁNDOR FERENC, a Bihari János Kulturális Egyesület elnöke,

BÓTA GÁBOR újságíró, színházkritikus, műsorszerkesztő,

BUZÁS MIKLÓS, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főépítésze, épület- és területfenntartási igazgatója,

CSÁKY MÁRIA MAGDALÉNA táncpedagógus, az oroszlányi Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola táncművészeti vezetője,

FORJÁN ZSOLT, Csenger város polgármestere,

GAÁLNÉ KALYDY DÓRA könyvtáros, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának általános főigazgató-helyettese,

GAJDÓ TAMÁSNÉ DR. GŐDÉNY ANDREA, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékének adjunktusa,

GIDÓFALVY ATTILA zenész, zeneszerző, a Beatrice alapító tagja, a Karthago zenekar billentyűse és a Lord együttes volt tagja,

GRÁCZOLNÉ UGRON ÁGNES EDIT, a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. gazdasági vezetője,

DR. HANÁK LÁSZLÓ vegyészmérnök, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Kutató-Fejlesztő Központja MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszékének egyetemi docense,

DR. HÁSZ-FEHÉR KATALIN irodalomtudós, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézete Magyar Irodalmi Tanszékének egyetemi docense,

JÓZSA JUDIT kerámiaszobrász, művészettörténész, a Józsa Judit Művészeti Alapítvány elnöke,

DR. KOVÁCS TIBOR történész, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Gyűjteményének igazgatója,

LADJÁNSZKI LÁSZLÓ énekművész, a Nemzeti Énekkar szólóénekese,

MOLNÁR SÁNDOR, a Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális Gyűjteményének intézményvezetője,

MURÁNYI JUDIT balettmester, a Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézete Klasszikus Balett Tanszékének mesteroktatója,

NÉMETH KRISTÓF színművész, a Fórum Színház igazgatója,

NYILAS ILONA film- és fotóművész, alkotóművész, művészetpedagógus,

DR. PALLOS LAJOS régész, történész, numizmatikus, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának szakmuzeológus tárigazgatója, a Magyar Numizmatikai Társulat elnöke,

PÁZMÁNY KAROLINA ÁGNES pedagógus, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Anyanyelvi, Művészeti és Egyházzenei Tanszékének oktatója,

RÁDULY MIHÁLY jazzfuvolista, szaxofonos, a Syrius együttes és a Pege Aladár Qartett egykori tagja,

REMÉNYI ÁGNES, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar brácsaművésze,

SOLTI CSABA balettművész, a Miskolci Balett és a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium balettmestere,

SZÁNDUNÉ UJSZIGETI GABRIELLA, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Kós Károly Technikum és Szakképző Iskolájának nyugalmazott igazgatója,

DR. TAMÁS EDIT, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának igazgatója,

TASNÁDI EDIT turkológus, műfordító, a Magyar–Török Baráti Társaság alapító tagja, alelnöke, a Magyar Rádió egykori Török Szekciójának munkatársa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Ankarai Egyetem Hungarológiai Intézetének volt oktatója,

VARGÁNÉ VOJNÁR KATALIN, a Tatabányai Szakképzési Centrum Mikes Kelemen Technikum és Szakgimnáziumának igazgatója,

VELENYÁK JÁNOS, a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Technikumának igazgatója,

ZSURKI ATTILA, a Magyar Nemzeti Múzeum gazdasági igazgatója.

Magas színvonalú szakmai munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

BÁNKY ESZTER bábszínész, a Budapest Bábszínház rendezőasszisztense,

BENCSIKNÉ KOCSIS ESZTER mesterpedagógus, a Szolnoki Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóhelyettese,

BODÓ BEÁTA, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Szakiskola és Szakképző Iskola igazgatóhelyettese,

CHERNAKOVA OLGA címzetes magántáncosnő, a Magyar Állami Operaház–Magyar Nemzeti Balett balettmestere,

DÉVALDNÉ OROSZ BEATRIX ANITA, a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium igazgatóhelyettese, oktatója,

DR. DÓBÉNÉ CSERJÉS EDIT, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikumának oktatója,

ERŐSNÉ DR. MATÁN ESZTER házi gyermekorvos,

FARKAS MIKLÓS magasépítő mérnök, a csengeri Pallér-2 Kft. Építésziroda tervező szakmérnöke,

FERENCZYNÉ TAKÁTS KATALIN, a Győri Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Technikum és Kollégiumának igazgatóhelyettese,

FRITZ MIHÁLY szobrász- és éremművész, a szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum volt művésztanára,

GERGELY ISTVÁN kosárfonás-szakértő, a Nemzeti Művelődési Intézet segítő mentora,

HARTYÁNYI JUDIT karnagy, művésztanár, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének elnökségi tagja, a székesfehérvári „Zenei Nevelésért” Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Karmester és Karvezetés Tanszékének volt oktatója, a Magyar Kodály Társaság korábbi társelnöke,

HETÉNYI NORBERT, a szombathelyi Café 5 Vendéglátó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője,

IGALINÉ BÜTTNER HEDVIG ének- és zenetanár, a zuglói Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola Hunyadi Nagykórusának karnagya,

IRHÁZI EMŐKE, a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolájának igazgatóhelyettese, oktatója,

JOÓ EMESE etnográfus, muzeológus, múzeumpedagógus, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főmuzeológusa,

KÁRPÁT ILDIKÓ, a Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának gazdasági vezetője,

KISS BALÁZS PÉTER Népművészet Ifjú Mestere díjas táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes tagja,

Dr. KISS KATALIN karnagy, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének nyugalmazott egyetemi docense,

KONCZ PÉTER táncművész, a Pécsi Balett magántáncosa,

KOVÁCS ATTILA FERENC, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar nagybőgőművésze,

KÖNYÖT DÁVID SÁNDOR, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ artistaművésze,

KURUCSAI-NÉMETH ESZTER táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes tagja,

NAGY GÁBOR FERENC népzenész, a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum néprajzkutató muzeológusa,

NASZÁK ISTVÁN, a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium tanára,

PAGONYNÉ MEZŐSI MARIETTA mesterpedagógus, a szentgotthárdi Vas Megyei Szakképzési Centrum III. Béla Technikum és Kollégiumának korábbi igazgatóhelyettese, a Vas Megyei Szakképzési Centrum Hefele Menyhért Szakképző Iskolájának nyugalmazott mérnöktanára,

PÓSER ANTAL IMRE, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László Technikumának testnevelő tanára,

SIPOS IMRE színművész, rendező, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház prózai tagozatának vezetője,

SZELECZKY ILDIKÓ, a Vendégvárás Művészete Egyesület alapító elnöke,

DR. TEMESVÁRI TAMÁS fizikus, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Elméleti Fizikai Tanszékének tudományos főmunkatársa,

TESZÁREK CSABA, a Budapest Bábszínház művésze,

TORDAI ZOLTÁN előadóművész, a Tordai Zoltán Quintett alapító prímása,

TÖRÖK FERENC artistaművész, a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Táncművészeti Iskola tanára,

UNGÁR ISTVÁN szaxofonos, az Ungár zenekar vezetője,

ÜRMÖS SÁNDOR FERENC, a Magyar Állami Népi Együttes cimbalomművésze,

VÁRADI GÉZA klarinét és szaxofon előadóművész, a Tordai Zoltán Quintett szóló klarinétosa,

VASS KRISZTIÁN író, újságíró, a Szabad Föld hetilap Zöld Föld rovatának alapítója,

VÍGH LÁSZLÓ hangosító, hang- és fénytechnikus, a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. műszaki csoportvezetője,

DR. ZSIGMOND GÁBOR történész, közgazdász, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató-helyettese.

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából dr. Vitályos Eszter államtitkár asszony kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át a következőknek:

ARADI IMRE, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze,

ARATÓ ANDREA, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház súgója,

BENKŐ MÁRTA, a Pécsi Nemzeti Színház közönségszervezője,

FÓRIZSNÉ URBÁN KRISZTINA, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskolájának oktatója,

FRANKÓ RÉKA LILLA, a gödöllői Művészetek Háza kulturális szervezője, a Duna Színház és a Hangjegy Színház rendezvényszervezője,

KOVÁCS KÁROLY csellista, a Starlight Duo alapítója,

KOVÁCS MENYHÉRT, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Műhelyházának lakatosa,

KROKKER ANDRÁS, a Győri Balett világosítója,

MAKA GYULA színész, műsorvezető, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ – Fővárosi Nagycirkusz műsorvezetője,

MAURER MILÁN táncművész, a Frenák Pál Társulat tagja,

PAP JULIANNA BERNADETT hímző népi iparművész, a Matyó Népművészet Egyesület elnöke,

POVÁZSAY BENCE vállalkozó, turisztikai szakember, a szarvasi Turul Kisvendéglő tulajdonos-üzletvezetője,

SZEKERES TAMÁS, a Hangjegy Színház ügyvezető igazgatója,

SZÉKELYHIDI GYÖRGYI, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Támogatott Kutatócsoportok Irodája Pénzügyi Osztályának vezetője.

Levéltárosi szakterületen végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Pauler Gyula-díjat vehetett át:

BALOGH BÉLA, Románia Nemzeti Levéltára Máramaros Megyei Igazgatóságának nyugalmazott főlevéltárosa.

Kiemelkedő muzeológiai tevékenysége elismeréseként Móra Ferenc-díjat vehetett át:

NAGYNÉ BATÁRI ZSUZSANNA néprajzkutató muzeológus, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum tudományos és ismeretátadási igazgatója,

DR. RATKÓ LUJZA néprajzkutató, a Jósa András Múzeum- Sóstói Múzeumfalu muzeológusa.

Közművelődés-igazgatási és művészetelméleti szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Bánffy Miklós-díjat kapott:

HAJNAL EDIT közművelődési szakember, a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese,

HEMRIK LÁSZLÓ, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum múzeumpedagógiai osztályvezetője,

KOVÁCS NORBERT a Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett, Népművészet Ifjú Mestere-díjas az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület néptáncosa, néptáncoktatója, 

Hosszabb időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenysége, a korszerű művelődés és a művészi ízlés fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Bessenyei György-díjat vehetett át:

ASZTALOSNÉ KOCSIS ENIKŐ, a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár nyugalmazott intézményvezetője,

DR. BALÁZSI KÁROLY nyugalmazott főiskolai tanár, közösségfejlesztő,

FEKETE-DOMBI ILDIKÓ, az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum ügyvezető igazgatója,

ELEKES GYULA közművelődési szakember, az Udvarhely kultúrájáért Egyesület elnöke,

MATYASOVSZKY MARGIT, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatója.

Hosszabb időn át közművelődési intézményekben vagy közösségi színterekben, végzett tevékenysége elismeréseként Csokonai Vitéz Mihály-díjat (egyéni) vehetett át:

WIEGMANN ALFRÉD nyugalmazott rendező, szerkesztő.

Csokonai Vitéz Mihály-díjat (közösségi) vehetett át:

GÖMÖRI KÉZMŰVESEK TÁRSULÁSA,

TISZA TÁNCEGYÜTTES MŰVÉSZETI EGYESÜLET.

Hosszabb időn át a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett kiemelkedő teljesítmény elismeréseként Martin György-díjban részesült: 

FÁBIÁN ÉVA népdalénekes, mesemondó, népzene pedagógus, az Óbudai Népzenei Iskola népi énektanára,

FEKETE ANTAL „PUMA” nyugalmazott néptáncművész, népzenész, népzenegyűjtő, szabadfoglalkozású zenész és hangszerjavító,

SZTANÓ HÉDI néprajzkutató, filmrendező, bibliográfus, Hagyományok Háza Martin György Médiatár Hang- és mozgóképtár nyugalmazott munkatársa,

TÜREI LENGYEL LÁSZLÓ néprajzi gyűjtő, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány munkatársa.

Csák János, a kulturális és innovációs minisztérium miniszterének megbízásából dr. Vitályos Eszter államtitkár asszony és dr. Hoppál Péter államtitkár úr kiemelkedő népművészeti alkotó- vagy előadóművészi teljesítménye elismerésére Népművészet Ifjú Mestere kitüntetést adott az alábbiaknak:

CSONKA BALÁZS népi tamburaművész és harmonikaművész, a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola tanára,

GÉCZY MARGIT népi kézműves, takács,

IRIMIÁS LÁSZLÓ gulyás, ostorkészítő, a Kis-Sárrét pásztorművészetének újraélesztője,

SZÁMFIRA MÁTÉ néptáncoktató és SZÁMFIRA-NAGY ZITA néptáncos, a szegedi Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium igazgatóhelyettese,

VEREBÉLYI BALÁZS hímző, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ügyintézője.

Könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Szinnyei József-díjat vehetett át:

HUBERT GABRIELLA, az Evangélikus Országos Gyűjtemény nyugalmazott igazgatója, irodalom- és könyvtörténész,

KEVEHÁZI KATALIN, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtár főigazgatója.

Fotók: MTI/Mónus Márton

A rovat további cikkei