A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Építőművészeti-díjában részesült Kovács Kázmér sepsiszentgyörgyi építész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora alkotói, elméleti kutató és oktatói munkássága elismeréseként, valamint Benczúr László Ybl Miklós- és Europa Nostra-díjas, Csonka Pál-éremmel kitüntetett építész magas színvonalú alkotói tevékenységében megmutatkozó környezeti érzékenysége, a közösség igényeit mindig előtérbe helyező épületei és munkaetikájában tükröződő személyes értékrendjének példaértékű megnyilvánulása, aktív közéleti szerepvállalása elismeréséül.

Benczúr László veszi át a díjat Turi Attila tagozatvezetőtől
Kovács Kázmér és Turi Attila tagozatvezető

A Film- és fotóművészeti tagozat Szőts István-díjában részesült Nagy Zoltán Olaszországban élő fotóművész a fotóművészet terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, valamint Erdélyi János Balázs Béla-díjas filmrendező történelmi eseményeket feldolgozó és szociográfiai dokumentumfilmek készítőjeként, több évtizedes alkotói munkásságáért.

Nagy Zoltán és Buglya Sándor tagozatvezető

Iparművészeti és tervezőművészeti-díjban részesült Ózsvár Péter kerámiaművész, a vajdasági kerámiaművészek középgenerációjának egyik legtehetségesebb alakja, valamint Vagyóczky Károly tervezőgrafikus, akinek munkáit a sokszorosított grafika művelése mellett az alkalmazott grafika területén végzett bélyeg- és bankjegytervezés révén ismerte meg az ország.

Vagyóczky Károly és Szenes István tagozatvezető

Az Irodalmi tagozat Illyés Gyula-díjában részesült György Attila József Attila-díjas erdélyi író, újságíró, szerkesztő, aki sokrétű, kiterjedt életművével, újságírói, könyvszerkesztői munkásságával jelentős mértékben hozzájárult az elmúlt évtizedek székelyföldi irodalmának sokszínűségéhez, valamint Oláh András Ratkó József-díjas költő, író, tanár, akinek versei, prózái egyaránt a mindennapok világában gyökereznek, tanári és művelődésszervezői munkássága mellett a Partium című irodalmi és művészeti folyóirat főszerkesztője.

Oláh András veszi át a díjat Mezey Katalin tagozatvezetőtől

A Képzőművészeti tagozat díjában részesült Eszik Alajos grafikusművész több évtizedes, unikális rajzi virtuozitásáért, bravúros vonalvezetésű és emblematikus tömörségű grafikai munkásságáért, „lélekillusztrációiért”, példamutató oktatói tevékenységéért, továbbá Rónai Péter festő, költő, multimediális művész sokoldalú individuális, mitologikus képzőművészeti tevékenységéért, oktatói tevékenysége nagyrabecsüléseként.

Eszik Alajos és Stefanovits Péter tagozatvezető
Rónai Péter

A Művészetelméleti tagozat Cs. Szabó László-díjában részesült András Sándor József Attila-díjas költő, író, germanista, irodalomtörténész, irodalomkritikus, a nyugati magyar irodalmi diaszpóra meghatározó alakja, valamint Schubert Gusztáv Balázs Béla-díjas magyar filmkritikus, akinek múlhatatlan érdeme, hogy a mai napig nyomtatott formában is megjelenik a Filmvilág, egyetlenként a filmművészettel foglalkozó szaksajtóban.

Schubert Gusztáv

A Népművészeti tagozat Erdélyi Zsuzsanna-díjában részesült Székely Orsolya filmrendező, forgatókönyvíró és producer, Balázs Béla-díjas alkotó a magyar népművészet értékeit bemutató, népi kultúránkat dokumentáló számtalan alkotásáért, sok évtizedes értékmentő és értékőrző munkájáért, valamint Barna Gábor néprajzkutató, egyetemi tanár, kandidátus a magyar népi kultúra szellemi és közösségi értékeinek kimagasló feltárójaként, megismertetőjeként és elemzőjeként.

Dr. Barna Gábor és Kékedi László tagozatvezető
Székely Orsolya és Kékedi László tagozatvezető

A Színházművészeti tagozat díjában részesült Dobos Imre, a Nagyváradi Szigligeti Színház művésze, a Szigligeti Színház Életműdíjának birtokosa, a magyar és a világirodalom nagy drámai szerepeinek emlékezetes, példamutató művészi alázattal teljes megformálásáért, valamint Venczel Vera Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának tagja, a Vígszínház művésze, akit ragyogó alakításai, segítőkészsége, embersége tesz példaértékűvé.

Venczel Vera és Nagy Viktor tagozatvezető

A Zeneművészeti tagozat Szőnyi Erzsébet-díjában részesült Fekete Győr István zeneszerző, zeneszerzéstanár, aki életét a zeneszerzői generációk kinevelésének szentelte, valamint Budai Lívia operaénekes, aki szívén viselte a magyar szerzők operáinak népszerűsítését színpadon és lemezen.

Budai Lívia

Fotók: MMA