Az idén 250 éve született Csokonai Vitéz Mihály emlékére konferenciát rendeznek az Irodalmi Magazin szerkesztői a Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM) szeptember elsején délelőtt 10 órától.

Az igényes kiállítású, tematikus számokkal jelentkező Irodalmi Magazin című folyóirat szerkesztői a korábbi években a mostanihoz hasonló konferenciát rendeztek Pilinszky Jánosról és életművéről, Mészöly Miklósról, Nemes Nagy Ágnesről, Hajnóczy Péterről, Petőfi Sándorról és a Magyar Napló néhány éve elhunyt legendás szerkesztőjéről, Oláh Jánosról.

A konferencia kerekasztal-beszélgetéssel kezdődik, amelynek témája a Csokonai-kutatás története és jelenkori irányai. Balogh Piroska, Hansági Ágnes, Thimár Attila, Tóth Barna beszélgetését Molnár Krisztina moderálja. Majd Pálya, kultusz, kánon címmel kezdődik szekció, amelynek levezetője Kondor Péter János, az Irodalmi Magazin főszerkesztője. Csokonainál fontos szerepet játszik Debrecenhez fűződő kapcsolata, a konferencián három előadás is foglalkozik ezzel a témával. Debreczeni Attila Csokonai ars poeticái címmel tart előadást, Lakner Lajos Csokonai arcai címmel a költő debreceni recepciójáról beszél, Granasztói Olga pedig Árkádia Debrecenben – Az első irodalmi vita Csokonai sírkövének ürügyén címmel tart humort sem nélkülöző előadást.

Majd Burján Ágnes azt vázolja fel, miképpen van jelen a költő alakja, költészete, színpadi művei a közoktatásban és a kultúraközvetítésben. Délután újabb szekció kezdődik Pataky Adrienn irodalomtörténész vezetésével, amelynek címe Szerepek, műfajok, kontextusok. Csörsz Rumen István Csokonai és a közköltészet címmel tart előadást, Fülöp Dorottya Csokonai Lillájáról és az olasz irodalomhoz fűződő kapcsolatáról beszél, Laczházi Gyula Csokonait és az érzékenységet állítja előadása középpontjába, Maczák Ibolya pedig Csokonai színpadi műveit.

A program vitával és újabb előadásokkal folytatódik, Molnár Krisztina például A poéta természetéről tart előadást.

Az eseményt élőben közvetítik, valamint visszanézhető lesz a YouTube-on éppúgy, mint a korábbi konferenciák teljes videóanyaga.

Részletes program itt.

A képen Jankó János Csokonai a lakodalomban című, 1869-ben készült festménye. Forrás: Wikipédia