A művészet történetét végigkísérik a médiummal, illetve a műfaji határokkal való kísérletezések. Az elmúlt pár évtizedben a fotografikus kép jelenléte egyre dominánsabb lett, a kortárs művészeti alkotások között is egyre több a fotó, illetve a fotó alapú, vagy azt felhasználó műtárgy. A VILTIN Galéria Ceci n’est pas une photo kiállításán a fotográfia képzőművészeti alkalmazása áll a középpontban.

VILTIN_Galeria_Ceci_nest_pas_une_photo_2

Bár a kiállítás négy, különböző művészgenerációkhoz tartozó alkotó munkáiból áll össze, bizonyos szempont szerint meg lehet találni a közös nevezőt a munkákban.

Gerber Pál munkássága a hetvenes évek Magyarországában, valamint a késő-posztmodern európai kultúrában gyökerezik. Kiállításait mindig egységes gondolati és képi installációként kezeli, a műtárgyak konstellációkká állnak össze.

 

VILTIN_Galeria_Ceci_nest_pas_une_photo_Gerber_Pal
Gerber Pál alkotása

Fotói egy-egy pillanat vagy cselekvés lenyomatai, kevés motívumot vonultatnak fel, tömör megfogalmazásúak, akárcsak festményei vagy installációi.

VILTIN_Galeria_Ceci_nest_pas_une_photo_Chilf_Maria
Chilf Mária munkája

Chilf Mária műveiben a hétköznapi realitáson túli valóságot kutatja, annak rejtett és kimondhatatlan oldalát, és arról beszél, amiről nem lehet, de hallgatni sem szabad. Jellemzően akvarellel dolgozik, ugyanakkor 2014 óta egyre gyakrabban készít fotórajzokat. Finom gesztusai és összetéveszthetetlen formavilága a most kiállított műveken is visszaköszön.

VILTIN_Galeria_Ceci_nest_pas_une_photo_3

iski Kocsis Tibort a festőiség és a fotó médiumának szintézise foglalkoztatja. Saját fotóarchívuma festészeti gyakorlatának inspirációja. A kiállításon szereplő Cum dederit sorozatában a fényképek festői minőségével, a tónusok, egyedi anyagszerűségek megjelenési lehetőségével foglalkozik. Célja a környezet komplexitásának bemutatása, egyszersmind átfogó portrét rajzolni az emberről közvetlen emberábrázolás nélkül.

VILTIN_Galeria_Ceci_nest_pas_une_photo_4

A legfiatalabb generációhoz tartozó Tranker Kata munkáiban nem saját, hanem talált vagy kisajátított fotográfiákat gyűjt össze, vág szét, helyez installációba, új kontextusba. Kisméretű elemekből építkező, részletgazdag, finom munkái intim közeget teremtve járják körbe mindennapjaink kérdéseit: a szubjektum, az egyén és a társadalom viszonya, az identitásformálás- és keresés foglalkoztatja.

VILTIN_Galeria_Ceci_nest_pas_une_photo_1

A kiállítás április 13-g látható a VILTIN Galériában.

Fotók forrása: a VILTIN Galéria Facebook oldala