Új időszaki kiállítást láthatunk az iskolagépek történetéről School-Computer – a digitális kultúra megjelenése a közoktatásban címmel 2024. március 8-tól május 1-ig Túrkevén, a Finta Múzeum Vadász Pál Kiállítótermében, majd május második felétől Budapesten, a Neumann Társaság Báthori utcai székházában.

Az időszaki kiállítás a magyar középiskolai informatikaoktatás történetéből nyújt áttekintést, fókuszban azzal az időszakkal, az 1980-as évek első felével, amikor kormányzati program keretében kezdték el ellátni a hazai iskolákat számítógépekkel. A kiállítás is rávilágít, hogy az informatikai infrastruktúra nem elegendő egy ország digitalizációjához – az igény felkeltéséhez és az ismeretek átadásához kellenek azok a nagy tanáregyéniségek és versenyszervezők is, akik nemzedékeknek adják át tudásukat.

A tárlaton mintegy negyedszáz – az ITMA (Informatika Történeti Múzeum Alapítvány) szegedi gyűjteményéből és a Neumann Társaság szegedi Informatika Történeti Kiállításából származó – muzeális értékű számítógép, továbbá kazetták, szoftverek, dokumentumok is láthatóak az iskolai számítástechnika hőskorából. A tárlat tablóin nagy informatikatanárokról, példaképekről is olvashatunk, köztük Kovács Mihály piarista tanárról és Vincze Sándorról, a kisújszállási Móricz Középiskola tanáráról, akik már az 1950-es évek végén elkezdték tanítani a modern informatika előzményét, a kibernetikát. Az igazi áttörést az 1983–84-es évektől az Iskolaszámítógép program jelentette.

A School-Computer kiállításon interaktív műtárgymásolatokkal (HomeLab-2, Aircomp-16 és Mickey-80 ritka magyar számítógépek működő másolataival) és egy online tudásbázissal is találkozhatunk, utóbbi segítségével és a tárlaton elhelyezett QR-kódok által is konferenciaelőadások, tárgyleírások, életrajzok és érdekes videók érhetőek el a Neumann Társaság Informatika Történeti Adattárából a témában.