Gallai Judit Ágnes képein az istenségképek természetfeletti fenségessége az emberi test meztelenségével, valamint az istenségeket szimbolizáló állatok ötvözésével szerepel.

Gallai Judit Ágnes művei azt vizsgálják, hogy az identitást milyen módon befolyásolják a kulturális, társadalmi konvenciók. Női isteneket fest állati testben, miközben ezek a festmények mégis leginkább saját magáról, a saját testéről, az Énről szólnak. Az ÚjMűhely Galériában látható Tria mala – Tűz, tenger, asszony című kiállítása kapcsán az alkotót a testhez való viszonyáról, a festmények ikonográfiájáról és a különböző vallások istennői közötti párhuzamokról kérdeztük. Interjú.

Hogyan állt össze ez a kiállítás?

Néhány munkám már bemutatkozott a tavalyi Debreceni Nemzetközi Művésztelep ANYAG című kiállításán a Modemben. Akkor már elkezdtem dolgozni azon az olajfestmény-sorozatomon, amelyből ott a Káli és a Szfinx volt kiállítva, és ami azóta már további öt festménnyel bővült. Ugyancsak szerepelt Az emlékek tartósítása című installációm egy másik alakban, de csak a mostani kiállításon nyerte el azt a formáját, amit eredetileg is szerettem volna megvalósítani. Mindkét verzió érdekes számomra, nagyon más olvasatot hívnak elő.

Hogyan néz ki most ez az installáció?

Egy üvegkoporsóban egy darabjaira tört vörös test, a saját testemről készült lenyomat fekszik hatvan kiló cukorban. A cukornak szimbolikus jelentősége van: felidézi a konzerválást és utal a régi nagy lekvárfőzések miliőjére is. Ez az installáció a test által őrzött emlékek konzerválásáról szól.

A földszinti kiállítótérben látható a már említett olajkép-sorozatod is. Mi ennek a koncepciója?

A különféle mondakörök istennőit festettem meg egy teljesen átírt módon: ezek jellemzően egy-egy állat testében jelennek meg, ezáltal olyanok, mintha valamilyen bestiáriumból léptek volna ki. Mivel mindig az én arcom tekint ki ezekből a képekből, így végső soron ezek a testek, amellett, hogy nagyon univerzálisak, mégis rendkívül személyesek is.

A kiállítás fő műve is ennek a sorozatnak a része.

Hekaté a görög mitológia egyik alvilági istensége. A varázslás, a sötétség és az éjszaka istennője, a boszorkányok úrnője, valamint az egyik holdistenség. Fekete párduc testére három fejet festettem, amivel szimbolizáltam a lényében levő hármasságot: egyik arca a múlt, másik a jelen, a harmadik a jövő felé tekint.

Mit jelent a kiállítás címe?

A Tria Mala három veszedelmet jelent: tűz, tenger, asszony. Ez egy latin mondás, de sok kultúrában megjelenik az a gondolat, hogy a nőkben van valami démonikusság, miközben hozzájuk kapcsolnak gyógyító, tápláló erőket is. A festményeimben is a női istenek kettősségét állítom szem elé: egyszerre veszedelmesek és gyógyítók ők.

A testek jellemzően vörös színben jelennek meg a festményeiden. Mit jelképez ez a szín?

A vörös szín elemi erő, amiben szintén van egyfajta kettősség: vérként például egyszerre lehet az élet és a halál szimbóluma, tűzként pedig romboló és életet adó energia, tisztító és pusztító erő.

Sokféle kultúrkörből merítesz ezekhez a munkáidhoz, ikonográfiailag ezáltal nagyon sűrű kompozíciók jönnek létre. 

A keresztény ikonográfiához akkor kerültem közel, amikor egy évet az egri Eszterházy Károly Egyetem vizuális tanszékére jártam, ahol Nagy T. Katalin nagyon izgalmas művészettörténet órákat tartott. Nagyon érdekesnek tartottam, hogy a festményeken hogyan mondták el a szentek történeteit képi elemek segítségével. A narratíva mindig fontos volt számomra, a képeimen keresztül mindig mondani szeretnék valamit.

2015-ben pedig lehetőségem volt részt venni egy rezidensprogramban Indiában. Izgalmas volt megtapasztalni, hogy mennyire más ott a nők helyzete: bizonyos szempontból sokkal nehezebb az életük, ugyanakkor bizonyos területeken, ahol konzerválódott a régi világ, sokkal jobban képesek befelé figyelni, közelebbi viszonyban vannak a természettel, mint a nagyvárosi európaiak. A mélyszegénység és a gazdagság, a fájdalom és az idill, valamint a káosz és a rend egyszerre van jelen. Akkor úgy éreztem, hogy egy másik bolygóra kerültem, annyi minden eltért, azonban mégis felfedeztem párhuzamosságokat a saját és e távoli kultúra istennői között.

Ezt a felfedezést hogyan ültetted át a munkáidba?

A kiállításon például egymás mellé került a Káli és Lilith című festményem. Lilith Éva párja a Bibliában: ő a femme fatale, Éva a femme fragile. Hasonlóan van a hindu teremtéstörténetben Káli a femme fatale, a lázadó nő, Parvati a szelídség megtestesítője, Káli démonokat eszik, attribútuma a kinyújtott, vértől csöpögő nyelve. Lilith és Káli démonikus nőalakok, ugyanakkor mégis vannak pozitív aspektusaik is. 

Olykor a két eltérő kultúrkör alakjai egy festményen belül jelennek meg. A Shashti című képemen az anyaságot szimbolizáló indiai istennő látható a saját hátas állatával, egy fehér macskával, ugyanakkor a kompozíció maga a Mária a kis Jézussal témát idézi vissza.

Azáltal, hogy végül minden esetben mégiscsak magadat fested, úgy tűnik, hogy a festményeid az énnel való foglalkozás, az önvizsgálat, az önboncolgatás eredményei.

Mióta komolyabban foglalkozom a festészettel, mindig magamat festem. A festészet, ahogy mondod, nálam önvizsgálat. Miközben egy egyetemes nőtörténet is láthatóvá válik ezeken a képeken, mégis a saját történeteimet mondom el: a saját emlékeim, traumáim manifesztálódnak. Úgy gondolok a festményeimre, mint lélekdarabokra, amelyek a vászonra kerülve bizonyos szinten távol kerülnek tőlem, de mégis a részeim maradnak. 

Az egyik festményen te vagy a krokodiltestű Ganga, a Gangesz istennője, egy másikon egy malacokat tápláló, disznótestű anyaistennő, egy harmadikon pedig gepárd alakba bújt Szfinxként tekintesz ki a képből. A festés során mennyire azonosulsz az ábrázolt istennővel, mennyire válsz eggyé velük?

Már a festés előtt elkezdek foglalkozni velük: rengeteget olvasok róluk, szeretem mélységükben megérteni a történetüket, mert így tudok érzelmileg is azonosulni velük. A festés során nagyon jelen van a fejemben az adott karakter. Most, a karantén alatt ez különösen így volt: nem jártam műtermembe, otthon készültek a festményeim, így azok alakjaitól nem tudtam eltávolodni, folyamatosan velem éltek. Izgalmas volt ennyire átlényegülni ezekké az istennőkké. Az én fejemben az összes karakter egy lény különféle lelki kivetüléseként értelmezhető.

A képeiden teljesen kitárulkozol a néző előtt. Mennyire megy könnyen ez a fajta lemeztelenedés?

Eléggé introvertált személy vagyok, talán épp ezért tudok ilyen könnyen megnyílni a festményeimben, hiszen ott mégiscsak van egyfajta eltávolodás a valós énemtől. Ezért nem is érzem furcsának azt sem, hogy sokszor a meztelen testem ábrázolom.

Az emeleti termekben látható cianotípiákon és cukorszobrokon is a saját tested vagy annak apró részletei jelennek meg. Hogyan tekintesz a meztelenségre?

Úgy gondolok a testemre, mint természetes anyagra, amiben létezem. A testábrázolásaim mentesek a tabuktól, a szégyenérzettől és nincsenek erotikus konnotációi. Inkább az őszinteségről szólnak: megmutatom magam a természetes mivoltomban.

Hogyan készültek a cianotípiáid?

Az első teremben a nagyméretű, vászon-cianotípiáim láthatók, a másodikban pedig azok, amelyeket papírra készítettem. A technika ugyanaz mindkét esetben, csak a hordozó más: egy kémiai anyaggal érzékenyítem a hordozót, ami aztán az UV fénnyel reagál. Gyorsan kell dolgozni, hiszen a kémiai anyag azonnal reakcióba lép, ha fény éri. Ebben a műfajban azt szeretem, hogy míg az olajjal való festés során minden az én kezemben van, mindent kontrollálhatok, addig itt nagy szerepe van a véletlennek: a vásznon létrejövő foltok, a gyűrődések, az árnyékok léttrejötte számomra is meglepetés éppúgy, ahogy a papíron szereplő szemcsék. 

Míg a vászonra készült testképek jól kivehetőek, addig a papírmunkáidon megjelenő alakok sokkal absztraktabbak.

Az absztrakcióval tudatosan is kísérletezem, nagyon érdekel, hogy miként lehet absztrahálni a saját testem. Ebben a témában jelenleg is alakul egy sorozatom.

A cianotípiáid fogják körül a Judit című installációd, ami Az emlékek tartósítása gondolatmenetét viszi tovább.

Valóban, viszont míg a lenti teremben látható szobor festett műanyag, addig a Judit készítésekor már sikerült kikísérleteznem, hogy miként tudok cukorból átlátszatlan tárgyakat készíteni. A cukrot itt vörösre színeztem. Az installáció a Judit és Holofernész történetét idézi meg: alapja maga a maszk, a saját levágott fejem és a mögötte elrendezett paróka. A maszk a társadalmi kötöttségeket szimbolizálja. A fej levágása pedig a konvenciók alól való felszabadulás metaforája.

És mit szimbolizálnak azok a búra alá installált testrészek, amelyek szintén cukorból készültek?

Ezek is az emlékek tartósításáról szólnak. Ezek viszont átlátszó, színtelen, üvegszerű cukorszobrok. Az egyik búra alatt a saját tizenéves arcom absztrakciója látható, a másik alatt mellbimbók és szájak vannak, a harmadik alatt pedig ujjak és szemhéjak. A külvilágban szerzett legelső tapasztalatainkat konzerváltam ezekben a búrákban: az érintés tartósítása a fontos. 

A fenti térben több kisméretű festményed is látható. Mitől függ, hogy mekkora méretben dolgozol?

A karantén alatt kezdtem kisebb munkákat készíteni: míg a korábbi, életnagyságú alakok szinte ránehezedtek a befogadóra, addig ezek a festmények intimebbek, közelebb engedik a nézőt. A fehér háttér előtt megfestett karaktereken is különféle bestiák testére festettem az arcom, azonban ezek sokkal puritánabb rajzok, mint a lent szereplők. Úgy érzem, minél jobban lecsupaszítom a kompozíciót színeiben és formáiban, annál jobban érvényesül az akvarell esszenciája. 

Két performanszod látható ezen a kiállításon.

A vörös természete című videón egy Debrecen melletti szántóföldön futok egy vörös ruhában. Ahogy a testem egyre inkább elszabadul, úgy magam is állattá lényegülök át. A társadalmi kötöttségektől való felszabadulásról szól ez a videó.

A másik videón pedig a testszobrom negatív formáját töröm össze. Úgy érzem, hogy a testünket nagyon sok társadalmi konvenció határozza meg, ezek lekötik az embert, megbéklyózzák az Ént. A performansz során ezektől a kötöttségektől szabadulok meg. 

Milyen terveid vannak?

Egy új sorozaton gondolkodom, azon, hogy miként lehet ezt az állatias nőt továbbvinni. A következő festményeimen a test egy formálódó, absztrakt dolog lesz, csak az arc marad reális. Közben készülnek további performanszaim is. 

A kiállítás szeptember 6-ig látogatható.

Fotó: Kultúra.hu/Csákvári Zsigmond