A közösségi értékek megteremtését, erősítését és közvetítését, illetve a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismertetését, adaptálását segítik a projekt kiadványai. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ vezetésével, az NMI Művelődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumában három évvel ezelőtt létrejött projekt módszertani útmutatókban, kutatási jelentésekben, konferenciakötetekben, jó gyakorlat gyűjteményekben és szakmai folyóiratokban publikálja eredményeit. A kiadványokkal a cikksorozat két részében foglalkozunk, először a módszertani útmutatókat és a kutatási jelentéseket mutatjuk be.

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi
szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) kiemelt európai uniós projekt
három év szakmai munkájának eredményeként születtek meg az állampolgári
aktivitás növelését a kultúra eszközeivel segítő, módszertani támogatást
nyújtó, valamint a hazai és a nemzetközi jó gyakorlatok megismerését
szolgáló kiadványok.

A projekt szakértők bevonásával hat témakörben dolgozott ki és jelentetett meg útmutatókat.

A „Közösségfejlesztés módszertani útmutató” hiánypótló kötet. Ebben fektették le a közösségfejlesztés alapjait, megfogalmazták a témához kapcsolódó fogalmakat és folyamatokat.

A „Közösségfejlesztői folyamatok mérése-értékelése” című módszertani útmutató azokat a lépéseket és módszereket mutatja be, amelyekkel mérni és követni lehet a településeken, mikro térségekben, illetve az intézményekben végrehajtott közösségfejlesztési folyamatok változásait.

Az önkéntesek bevonását a kulturális intézmények munkájába, valamint megtartásukat segíti a „Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez” című kötet.

A „Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése” címmel megjelent módszertani útmutató áttekinti azokat a lépéseket, amelyek elvezetnek az kulturális intézmények társadalmiasított működtetéséhez. Célja, hogy kedvet csináljon a kulturális szakembereknek a közösségi részvételű tevékenységhez.

Az „Esélyegyenlőségi módszertani útmutató” a gyakorlatban is használható tanácsokat, eszközöket, praktikákat nyújt a kulturális intézményekben való esélyegyenlőség megteremtéséhez. Közös cél, hogy a kulturális értékteremtésnek mindenki a részese lehessen.

Végül az „A projekt kulturális közösségfejlesztési mentorhálózatának minőségirányítási rendszerterve”
körvonalazza a projekt keretében kialakított kulturális
közösségfejlesztő mentorhálózat feladatait, illetve meghatározza azok
magasszintű elvégzéséhez szükséges lépéseket. Elősegíti, hogy az ország
több száz pontján dolgozó mentor azonos elvek mentén, azonos szakmai
értékeket képviselve, és azonos szakmai színvonalon láthassa el
munkáját.

A Cselekvő közösségek projekt keretében végzett kutatások közül az öt legjelentősebbet foglalták kötetbe. A „Delfi jövő- és trendkutatás a múzeumi, könyvtári és közművelődési területen” című jelentés a három szakterület jövőben várható trendjeinek több módszerrel való vizsgálatát taglalja. A kutatás célja a várható szakmai irányok hazai és európai szintű felmérése, a statisztikai tendenciák felvázolása, döntéshozói és szakértői interjúk készítése, illetve a jövőkutatási eredmények adaptálása volt.

A „Kulturális intézmények társadalmiasítási folyamatai Magyarországon” című kötet a Magyarországon működő kulturális intézmények társadalmiasítási folyamatait vizsgáló két kutatást, és azok eredményeit foglalja össze. A kiadvány bemutatja a fejlesztés előtt, 108 kulturális intézmény bevonásával készült állapotfelmérést, a Cselekvő közösségek projekt elindítását követő kutatást, illetve a projekt hatásvizsgálatát és eredményeit. A magyarországi múzeumi-, könyvtári- és közművelődési intézmények társadalmi-közösségi beágyazottságáról a Cselekvő közösségek projekt készített először átfogó, reprezentatív felmérést. Célja annak kiderítése volt, hogy milyen hatást gyakorolnak a helyi lakosok és közösségeik a kulturális intézmények tevékenységére, illetve mennyire veszik figyelembe az intézmények a helyi lakossági- és közösségi igényeket. Ennek eredményeit mutatja be a „Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése” című kutatási jelentés.

Az „A kulturális közösségszervezés gyakorlata kontrollcsoport-vizsgálattal”
című kiadvány bemutatja, hogy milyen változások történtek a vizsgált
időszakban a kulturális intézmények társadalmi beágyazottságát tekintve,
illetve a projekt során megvalósított fejlesztések milyen hatásokat
generáltak. A hamarosan elkészülő utolsó kötet – a Záró tanulmány – a
projekt kutatási eredményeit taglalja összefoglalóan.

A megjelent kiadványok online formában is elérhetőek a projekt honlapjáról:

Módszertani útmutatók: https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/utmutatok/ Kutatási jelentések: https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/kutatasi-jelentesek/

lablec