Az NFZA első meghirdetett zenekari zenészképző projektjét, kapcsolódva a KodáIy-év záróhangversenyéhez, 2017. december 11. és 17. között tartják Hamar Zsolt zeneigazgató vezetésével. A projekthét tematikája ilyen módon Kodály Zoltán zenekari művészetére fókuszál. (Két ének op. 5, Felszállott a páva ? változatok magyar népdalra, Budavári Te Deum). Ugyancsak a kodályi jelmondat szellemében a projekthétre meghívást kapott az összes magyarországi, akkreditált zenei felsőoktatási intézmény, akik hallgatókat delegáltak, hogy részt vegyenek a programban. A hallgatók Budapestről, Győrből, Szegedről, Miskolcról, Pécsről és Debrecenből érkeznek. Fontos leszögezni, hogy az NFZA nem a hazai felsőoktatási rendszerben zajló hasonló irányú képzési formákkal kíván konkurálni, hanem azokat kiegészítve, azok eredményeire építve kíván modern, világszínvonalú posztgraduális képzést nyújtani, szolgálva ilyen módon a magyar zenekultúra ügyét, jelenét és jövőjét.

 

Nemzeti_Filharmonikusok-facebook

Az NFZA által kínált képzési forma lehetőséget teremt a hallgatók számára, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vezető művészeinek mentoraltjaiként egyéni képzésben részesüljenek, majd egy intenzív közös munka eredményeképpen a Nemzeti Filharmonikusok hangversenyén aktív résztvevőként közreműködjenek. Emellett további fontos eleme a képzésnek, hogy a hallgatók állandó karmesteri jelenlét mellett kiscsoportos zenekari munkában vesznek részt, kamarazenei oktatásban részesülnek. A szinesztézia újszerű lehetőségeit kihasználva, a társművészetek tematikus impulzusait is beépíthetik munkájukba, így a hallgatók Sebő Ferenc, Dalos Anna előadásain, valamint a Fonó Zenekarral népzenei foglalkozáson vesznek részt.

 

A képzés fontos feladatának tekinti a hallgatók szakmai fejlődésének tervezését és nyomon követését, illetve a nagybetűs életre való felkészítését. Éppen ezért a képzésnek ugyancsak eleme a próbajátékokra való felkészítés. A felkészülés próbajáték-szimuláció segítségével történik, amely előremutató értékeléssel párosulva szolgálja a hallgató szakmai fejlődését és a későbbi eredményes szereplés esélyét. További fontos eleme a képzési formának az állandó önellenőrzés. Emiatt is fontos az első projekthét tapasztalatainak összegyűjtése és a további munkába való beépítése, így a programhét zárásaként, december 18-án egy közös értékelés is lesz.

 

A projekt szakmai része magában kívánja hordozni a magyar zenekultúra kiemelkedő óriásainak ? Bartók Bélának, Kodály Zoltánnak és Dohnányi Ernőnek ? szellemi örökségét, a mai magyar zenekari kultúra alapkőjének számító Ferencsik János és Simon Albert zenekarépítő, illetve zenekar-pedagógiai munkásságát, és nagymértékben épít a Nemzeti Filharmonikusok nemrég elhunyt főzeneigazgatójának, Kocsis Zoltánnak szakmai világlátására, makrokozmoszának zseniális karakterisztikájára és komplexitására. Mindez kiegészül Hamar Zsoltnak, a Nemzeti Filharmonikusok zeneigazgatójának zenekarépítő tapasztalatával, melyet a zenekari zenészképzés területén gyűjtött össze a világ fontos zenei centrumaiban /Zürich ? Opera, Berlin ? Karajan Akadémia, Wiesbaden ? Orchesterakademie, Miami Beach, Florida (USA) ? New World Symphony.

 

A Nemzeti Filharmonikusok megtiszteltetésnek veszi, ha zenekari zenészképző programjával hozzájárulhat a magyar kultúra további fejlődéséhez, annak megerősítéséhez, és hosszútávon a világban való elismertségének elősegítéséhez ? vallja Hamar Zsolt, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar zeneigazgatója.