Számos technikai újítást tartalmazó, a tárlat festményei mellett a magyar- és a világtörténelem eseményeit, visszaemlékezéseket, anekdotákat is bemutató katalógust készített a békéscsabai Munkácsy Múzeum új állandó kiállításához.

Andó György múzeumigazgató elmondta, a 43 oldalas kézirat 65 illusztrációt, a 19 tárlaton bemutatott festmény mellett 7 grafikát, 11 korabeli fotográfiát és 3 térképet is tartalmaz. Kiadását a kulturális államtitkárság Kubinyi Ágoston Programja segítségével finanszírozták.

Gyarmati Gabriella, az új kiállítás kurátora, a kiadvány egyik szerkesztője elmondta, mivel a tárlaton is 21. századi eszközökkel mutatják be a 19. századi festőgéniusz életét és munkásságát, a technikai innovációt a katalógusban is szerették volna alkalmazni.

Valamennyi festményt kronologikus sorrendben az ahhoz kapcsolódó életrajzi elem vezeti be. Bemutatják azt is, hogy az adott évben milyen fontosabb események zajlottak a világban, Magyarországon és Békéscsabán. Ez az idővonal-technika a múzeum jelenleg készülő új állandó kiállításának is a vezérmotívuma lesz.

Ai festmények mellett megjelenő QR-kódra okostelefonnal vagy tablettel kattintva összesen 20, egyenként néhány perces videó tekinthető meg. Ezek a festő saját visszaemlékezéseit vagy Békéscsabához kapcsolódó anekdotákat mutatnak be.

A katalógus címlapján is van egy kód, amelyre rákattintva egy háromdimenziós videó indul el. Ebbben mintha maga Munkácsy invitálná be a kiállításra az érdeklődőket – tette hozzá.

Kép forrása: a Munkácsy Mihály Múzeum Facebook oldala