Az idén 25 éves Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskolájának jubileumi kiállítása az iskolateremtés történetét személyes módon mutatja be.

A május 26-ig látható, kortárs építészeti látványvilágra épülő installációban interaktív, „digitális könyvszekrényben” kutathatunk doktori dolgozatok és a hozzájuk kapcsolódó mestermunkák között, valamint legendás mester–tanítvány anekdotákat is hallhatunk.

Az iskola Induláskor olyan mesterek kísérték a doktoranduszokat, mint Rubik Ernő, Scherer József, Ernyey Gyula, Janáky István, Reimholz Péter vagy Péter Vladimir, Ferencz István, Turányi Gábor, Zsótér László és Simon Károly.

A negyedszázados évfordulóját ünneplő MOME Doktori Iskola nemcsak az intézményt, de az azzal együtt kialakult, aktív szakmai közösséget is szeretné láthatóvá tenni.

Mint mondják, több alkotói generáció együtt tette azzá a Doktori Iskolát, ami ma: sokszínű tudásbázissá, amely elismeri a régit, és mindig nyitott az újra. Az elmúlt 25 év rektorainak – Schrammel Imrének, Droppa Juditnak, Kopek Gábornak és Fülöp Józsefnek – aktív közreműködésével válhatott az intézmény a terület meghatározó szereplőjévé.

A kiállítást Kovács Dániel, a KÉK kuratóriumi tagja, a 17. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále Magyar Pavilon kurátorának koncepciója alapján valósították meg. A cél az volt, hogy a száraz, kronologikus áttekintés helyett az egyetem polgárait és az idelátogatókat is megszólító, interaktív, immerzív digitális installációt is magába foglaló kiállítást tervezzenek. A MOME Groundban, a Doktori Iskola régi és új helyszínét összekötő, képzeletbeli tengelyen elhelyezett, az újrahasznosíthatóságot is szem előtt tartó installációt a XORXOR-ral közösen hozták létre.

A közösséget és annak eredményeit ünneplő eseménysorozat az 1998 óta működő intézmény karakterét adja vissza, tükrözi annak holisztikus szemléletét, befogadó légkörét, ahol a gondolkodás szabadsága és a tudományterületeken átívelő közös munka termékeny kutatói közeget teremt.

A Harmati Hedvig DLA textilművész vezette, rangos hazai és nemzetközi vendégelőadókat rendszeresen felvonultató Doktori Iskola nyitott az eltérő tudományterületekről érkező hallgatók felvételére. Az elmúlt negyedszázad alatt több mint félezer hallgatót fogadott, közülük 140 szerzett művészeti vagy tudományos doktori fokozatot. Az itt végzettek kutatásai, alkotómunkája új tapasztalatokkal, innovációkkal és tudományos eredményekkel gazdagította a hazai és nemzetközi vizuális és tárgykultúrát, építőművészetet.

Az ugyancsak itt tanult Barcza Dániel rektorhelyettes szerint a Doktori Iskola unikális Európában és a világon, mert nem egy zárt, szűk, alapvetően a tudományos metriára fókuszáló hely, hanem egy sokkal szabadabb, párbeszédet generáló szellemi műhely.

A MOME mesterszakjaira épülő legmagasabb tudományos és művészeti képzés három design és művészeti ágban, valamint egy tudományágban valósul meg, interdiszciplináris együttműködésekre alapozva szellemiségét. Az itt folyó tudományos munkába is betekinthet az, aki ellátogat a kapcsolódó A kanál és a város. A hétköznapi élmények megtervezése című háromnapos nemzetközi konferenciára, melyet május 11–13. között rendeznek az egyetemen.

Forrás: MOME. Fotó: Lakos Máté