A Magyar Nemzeti Múzeumban csütörtökön átadott díjat ezúttal két vegyészmérnök, egy építőmérnök, egy villamosmérnök és egy szellemitulajdon-védelem területén tevékenykedő szakember kapta.

Jedlik Ányos-díjjal tüntették ki Balázs L. György okleveles építőmérnököt, matematikai szakmérnököt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Magasépítés Tanszékének oktatóját, akinek fő kutatási területét a beton, a vasbeton és a feszített vasbeton szerkezetek jelentik.

A díjban részesült Guttman András okleveles vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem Transzlációs Glikomika Kutatócsoport és a Debreceni Egyetem Horváth Csaba Elválasztástudományi Laboratórium vezetője. Kutatási területe nagy teljesítményű kapilláris elektroforézis rendszerek fejlesztése és alkalmazása fehérje és glikánbiomarkerek felfedezéséhez. Az általa kidolgozott cserélhető gélek, amelyek kapilláris elektroforézis alapú DNS-szekvenálásra, duplaszálú DNS molekulák analízisére és fehérjeanalízisre alkalmazhatók, nagyban hozzájárultak a Human Genome Project megvalósításához.

A díjazottak között volt Haidegger Tamás villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központ főigazgatója. Kutatási projektjei a robotsebészet és az űrtávsebészet irányítási problémáin túlmenően az orvosbiológia több területét – az orvostechnikát, a sebészrobotikát és az intelligens robotokat is – érintik.

A díjban részesült Harangozó Gábor európai és magyar szabadalmi ügyvivő, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. ügyvezető helyettese. A szakember széleskörű tapasztalattal rendelkezik a szabadalomjogi és versenyjogi tanácsadás, a szabadalmi kutatások, a szabadalmi és használatiminta-oltalmi bejelentések előkészítése és képviselete, valamint a peres eljárások területén.

Megkapta a Jedlik Ányos-díjat Koványiné Lax Györgyi vegyészmérnök, akinek pályafutása az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyárhoz, későbbi nevén Egishez kötődik. Számos pregenerikus és generikus gyógyszer szabadalmaztatott szintézisének kidolgozásában vett részt (például piroxicam, tamsulosin). Aktív részese volt a rosuvastatin cink só gyártó eljárás és a Form I kristályos módosulat kifejlesztésének (Delipid 2009), amely az Egis kiemelkedő jelentőségű terméke lett.

A Jedlik Ányos-díjat immár 28. alkalommal adták át csütörtökön. A megalapítása óta eltelt több mint negyedszázad alatt a rangos kitüntetésben csaknem 150-en részesültek, akik jellemzően kiemelkedő iparjogvédelmi portfólióval rendelkező feltalálók, kutatók, fejlesztők, továbbá szabadalmi ügyvivők, ügyvédek, jogi képviselők, valamint hivatali munkatársak voltak.

Fotó forrása: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala