Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere karácsony előtt fogadta Horváth-Lugossy Gábort, a Magyarságkutató Intézet főigazgatóját. A találkozón összegezték az Intézet eddigi tevékenységét.

Az intézetvezető elmondta, hogy 2020-ban nyolc tudományos konferenciát tartottak, amelyek közül kiemelést érdemel a négyrészes Trianon konferenciasorozat, amelynek tematikája az elmúlt 100 évet ölelte fel. A tartalmas konferenciasorozat a történelem mellett a magyar nyelv változásaira is fókuszált.

A
miniszter azért is üdvözölte a több mint negyven tudományos előadást, miután
azok felidézték a magyar nép életben maradását, illetve azt a rendkívüli
szellemi és fizikai választ, melyet  a békediktátum jelentette
nemzetmegsemmisítő próbálkozásra adott. Az előadásokat az Intézet angol és
német nyelven is elérhetővé tette.


A
főigazgató kiemelte, hogy a magyar történelem iránt nagy az érdeklődés. Az
Intézet kutatóit sorra hívják hazai és külföldi előadásokra, konferenciákra,
médiamegjelenésekre. Mind a közvélemény, mind a szakma örömmel hallgatja a
magyarság múltjáról szóló előadásokat.

A
miniszter elmondta, sikernek tekinti, hogy a legkiválóbb kutatókat sikerült a
magyarságkutatás ügyének megnyerni, akik örömmel csatlakoztak az
ernyőszervezetként működő kutatóintézethez. 


A
főigazgató bemutatta az Intézet interdiszciplináris működését, és jó példának
hozta fel erre az abasári feltárást, ahol archeogenetikusok, régészek,
klasszika filológusok, eszmetörténészek dolgoznak együtt. Jelenleg az
archeogenetikai kutatásokon a sor. A feltárás és a kutatás Prof. Dr. Kásler
Miklós kezdeményezésére és támogatásával valósul meg.

A
miniszter elmondta, hogy valamennyi magyar királyt azonosítani lehet, ennek
következő fázisa a székesfehérvári osszáriumban őrzött csontok archeogenetikai
tudományos vizsgálata. A kutatást Erdő Péter bíboros mellett Spányi Antal
székesfehérvári megyéspüspök is támogatja. Székesfehérvár polgármestere pedig
az osszárium felnyitására vonatkozó javaslatot támogatólag terjeszti a város
közgyűlése elé. Így a vizsgálatok várhatóan hamarosan megkezdődnek.

Szó
esett az Árpád-ház Programról, amelynek titkársági feladatait a Magyarságkutató
Intézet látja el 2020-tól. A főigazgató örömét fejezte ki, hogy az Intézetet
hamar befogadta a magyar és a nemzetközi tudományos élet. Továbbá tájékoztatta
a minisztert, hogy az Intézet egyik alapelve a nemzetszolgálat, melynek része,
hogy az új kutatási eredményekről és a folyamatban lévő munkájukról naprakész
tájékoztatást adnak.


A
miniszter felidézte a csíksomlyói pápalátogatást, amelyhez kapcsolódóan
Erdély-szerte, több városban és településen, több mint száz előadást tartottak
az Intézet tudományos munkatársai. Az Intézet egy azóta is fennálló és aktívan
működő együttműködési szerződést kötött a Böjte Csaba vezette Dévai Szent
Ferenc Alapítvánnyal.


A
járványhelyzet miatt sajnos három konferencia és egy kárpát-medencei
kiállítássorozat megvalósítása is a jövő évre helyeződött át. Ugyanakkor a
vírushelyzet miatt jött létre az "Érettségi-pulsz" felkészítő
előadássorozat, amely 40 előadás formájában segíti az érettségire készülő
diákok felkészülését.


Szintén
nagy eredmény, hogy 2021 februárjától az intézet könyvei és kiadványai
valamennyi közkönyvtárban, és középiskolai könyvtárban is elérhetővé válnak.
Horváth-Lugossy Gábor intézetvezető ezeket a köteteket személyesen átadta és
bemutatta a miniszternek.


A
főigazgató elmondta, a következő év működése biztosított, melyet megköszönt a
miniszternek és a kormánynak.

A beszélgetés videofelvétele látható a Magyarságkutató Intézet honlapján.

Forrás: Emneri Erőforrások Minisztériuma. Fotó: Magyarságkutató Intézet.