Jövőnk gyökerei címmel kiállítással tisztelegnek Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató előtt. A tárlat november 17-én, szerdán nyílik meg a Janus Pannonius Múzeum néprajzi osztályán.

Az Andrásfalvy Bertalan kilencvenedik születésnapjára rendezett kiállítás az ünnepelt népművészeti tárgyú kutatásait mutatja be. Megismerhetjük a néprajzi gyűjtőutak miliőjét, a népzene- és néptánckutatás munkamódszerét és a gyűjtéseken készült felvételek páratlan darabjait.

A kiállításból feltárulkozik Andrásfalvy Bertalan évtizedek során kiérlelt népművészet-koncepciója,

amely kutatása tárgyát nem formai és stiláris szempontok, hanem emberi és társadalmi szükségletek alapján vizsgálja. A népművészet – elgondolása szerint – nem öncélú, és alapvetően nem színpadra szerkesztett alkotások tárháza, hanem az egyén kiteljesedésének és külvilágra adott reakcióinak a tükörképe, de a társadalmi és gazdasági változások érzékeny közege is.

A kiállítás eddig soha ki nem állított népművészeti tárgyak (szőttesek, főkötők, viseletdarabok), eddig nem közölt filmek, fotók, térképek és a gyűjtések során készült dokumentációk segítségével hozza közelebb magát az ünnepeltet és a népművészetről alkotott képét. A kiállítás azon intézmények közös vállalkozása, amelyek Andrásfalvy Bertalan szakmai életének legfontosabb állomásai voltak.

A tárlat 2022. március 1-jéig tekinthető meg a JPM néprajzi osztályán.

Nyitókép: Andrásfalvy Bertalan. Forrás: Janus Pannonius Múzeum