Az Antikvárium.hu vasárnapig tartó online könyvárverésén számos kuriózum és két irodalomtörténeti érdekesség is előkerült.

Az aukción szerepel József Attila 1934-ben megjelent versválogatása, a Medvetánc, amelyet egy színésznőnek dedikált, egy bakelitlemez 1965-ből, amelyen Puskás Öcsi énekelte fel kedvenc magyar népdalait, egy Milan-mez 2009-ből, amit majdnem a teljes csapat aláírt, többek között Kaká, Beckham, Ronaldinho, Sevcsenko, valamint Kossuth amerikai levele is.

1849-ben, a szabadságharc leverése után Kossuthnak menekülnie kellett az országból. Törökországból Először Vidinbe ment, később Angliába hajózotta, ahol hősként ünnepelték. Hasonlóan történt ez az Amerikai Egyesült Államokban is, ahová 1851 decemberében érkezett. Sikere itt is folytatódott. Az elnök, Millard Fillmore is fogadta, majd hét és fél hónapos országos körútra indult, amelynek során megfordult az ország csaknem valamennyi államában. Közel 600 (!) szónoklatot tartott – természetesen angolul. Beszédeiben az emigrációban élők és a meginduló hazafias szervezkedés költségeinek fedezetére kért anyagi támogatást az amerikaiaktól.

A magyar szabadság ügye, Kossuth retorikai képességei és egyénisége mindenütt nagyszámú közönséget vonzott. A tüntető lelkesedés mellett a bő féléves támogató körút összesen 83.000 dollárnyi adományt gyűjtött. A körút során kétszer is eljutott Albany városába, másodszor egy meghívás szólította New York állam fővárosába. Útközben ugyanis arról értesült, hogy Albanyban egy ifjúsági szabadságegyesület alakult, így felkérésükre útját újra megszakította. Júniusi beszédében „az európai ifjúságnak a szabadságmozgalmakban való szerepét” ismertette hallgatósága előtt, majd rátért az amerikai ifjúság feladataira: a szabadságjogok megvédésére és arra a követelésre, hogy „az új kormány kifelé is szerezzen érvényt a köztársasági állameszmének és az Unió nagyhatalmi állásának.” (Jánossy Dénes: A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában 1851–1852. Bp., 1940. I: 378.)

A beszéd nyomán újabb adományok érkeztek, és ekkor született az a köszönőlevél, amely az egyik adományozó hölgynek szólt:

Albany June 5th 1852, Mrs. A. F.
„Kedves asszonyom,
kérem, fogadja őszinte köszönetemet a magyar szabadság ügyére adott nagylelkű adományáért. Nemzetem életének könyvébe ez fel lesz majd jegyezve, s emlékét mindörökké őrizni fogja az Ön
öreg szolgája
Kossuth L.

Ez a levél is a vasárnapig tartó árverés tárgya.

Részletek itt.