A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum tevékenységét Vincze László, a szentendrei Vincze László és Fiai Papírmerítő Műhely alapítója méltatta. Kiemelte, hogy a múzeum 50 éve alatt a nemzetközi szabadtéri muzeológia meghatározó intézménye lett; az épített, a tárgyi és a szellemi kulturális örökség integrált kulturális, örökségvédelmi helyszíne, ahol nemcsak a magyar falu romantikus képét mutatják be, hanem történelmünk kataklizmáit is.

 

A díjat, amelyet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum értékmentő és átörökítő tevékenysége a magyar népi kultúra épített, tárgyi és szellemi örökségének fennmaradásáért és továbbéltetéséért kapott, dr. Cseri Miklós, a Skanzen főigazgatója vette át.

A Magyar Örökség Díjat negyedévente adják olyan magyar személyeknek, intézményeknek és csoportoknak, akik tevékenységükkel hozzájárulnak a magyar kultúra, gazdaság, sport és tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez. Az elismerést évente négy alkalommal hét-hét díjazottnak adják át. A díjazottak együttesen alkotják a magyarság ?Láthatatlan Szellemi Múzeumát?.