emmi_logo1
Fotó: kormany.hu

A könyvtárak élen járnak a korszerű minőségirányítási szemléletek alkalmazásában, tevékenységüket ennek mentén kell, hogy szervezzék. A feladat kiemelt fontosságára tekintettel, a kulturális törvény 2017. évi módosítását, valamint a 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet hatályba lépését követően, az ezzel kapcsolatos országos koordinációs feladatokat a továbbiakban az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete látja el. Ennek megfelelően a két pályázat a korábbi évekhez képest átdolgozott tartalommal és feltételrendszerrel jelenik meg. Minősített Könyvtár címre pályázatot nyújthatnak be azok a nyilvános könyvtárak, amelyek bevezették és több éve sikeresen alkalmazzák a minőségmenedzsment eszközrendszerét. A nyertes intézmények a címet 5 évig birtokolhatják. A Könyvtári Minőségi Díjat az a modellértékű szolgáltatásokat alkalmazó Minősített Könyvtár kaphatja meg, amely kiemelkedő, töretlen színvonalon valósít meg innovatív szolgáltatásokat. Az idei pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha az egyik innovatív szolgáltatás illeszkedik a könyvtárhasználat és az olvasáskultúra fejlesztéséhez, vagy ha a könyvtár a Család Évéhez köthető programokat valósít meg. A díjat évente legfeljebb két könyvtár nyerheti el. Az idén sikeresen pályázó könyvtárak a címeket és a díjat az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából vehetik át.

 

A pályázati adatlap benyújtásának határideje mindkét felhívás esetében a jogszabály szerinti 45. nap, azaz 2018. május 18.