Tóth István több mint 35 éve dolgozik a múzeum munkatársaként. A közgyűjtemény jövőre 40 éves történettudományi osztálya vezetőjének idén két kötete is megjelent: az egyik a dél-alföldi szlovákság két világháború közötti történetéről, a másik a gyulai honvédek hadifogoly visszaemlékezéseiről.

Tomorkeny_Istvan_R
Tömörkény István
Fotó: OSZK

Sipos József már harminc éve nem dolgozik a múzeum kötelékében, de részt vesz a közgyűjtemény munkájában. A történész elmondta, hogy az 1978-tól 1987-ig terjedő időszak meghatározó volt az életében, akkor részt vehetett a történettudományi osztály megszervezésében. Komoly 19-20. századi gazdaság-, politika- és társadalomtörténeti anyagot hoztak létre, jelentősen bővítették a közgyűjtemény fényképtárát is. Hozzátette: történészként a múzeumban tanulta meg, hogy a tárgyaknak, fényképeknek óriási jelentősége van a múlt bemutatásában.

Tömörkény (született Steingassner) István magyar író, újságíró, néprajzkutató, régész, múzeum- és könyvtárigazgató. ?Szeged kultúrpalotájának ő a legnagyobb raritása és akkora kincse, amekkora Budapest összes múzeumaiban nem található. És sohase gondolt arra, hogy a Kultúrpalota idegen látogatói szemében ő a legnagyobb áhítattal megnézett látnivaló. Világítani fog még akkor is, mikor a Kultúrpalota minden bennevalóival és tartozékaival egyetemben rég omladék lesz” ? mondta róla Móra Ferenc.