A 21. századi igényeknek és kihívásoknak megfelelően kialakított, hiánypótló elemeket is tartalmazó pályázatokat hirdet a Petőfi Kulturális Ügynökség a nyomtatott és online formában megjelenő folyóiratok kiadói számára.

Az 1,8 milliárd forint keretösszegű pályázati csomag célja a Kárpát-medencei magyar nyelvű folyóiratkultúra kiszámítható működésének biztosítása és a fiatal nemzedékek megszólításának elősegítése.

A meghirdetett nyílt pályázatokra bármelyik hivatalosan bejegyzett lap pályázhat, legyen az egy szaktudományos folyóirat vagy egy szubkultúra kiadványa.

A magyar nyelvű irodalmi, művészeti, tudományos, tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő folyóiratok szerkesztőségei szellemi műhelyek. Az egymást követő nemzedékeket sikeresen összekötő és kultúraközvetítő szerepükön túlmenően a populáris és a szubkultúrák rétegeinek elérésére, az országosan vagy regionálisan fontos ügyek közvetítésére alkalmas közeget képeznek, egyben magas színvonalú, valamint tudományos igényű kulturális elemmel gazdagítják a magyar nyelvű írásbeliséget.

A Petőfi Kulturális Ügynökség e szempontok figyelembevételével olyan új pályázatokat hirdet, melyek nemcsak a folyóiratok kiegyensúlyozott fenntartását és kiszámítható működését hivatottak segíteni, hanem olyan hiánypótló elemeket is tartalmaznak, melyek megoldása évtizedek óta váratott magára. A pályázatokat a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. mint az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében és képviseletében eljáró lebonyolító hirdeti meg.

A folyóirattámogatási programban meghirdetendő pályázatok felhívásait két döntéselőkészítő szakmai kuratórium hagyta jóvá.

A
folyóirattámogatási szakmai kollégiumának tagjai a Petőfi Irodalmi Múzeumban
megtartott alakuló ülésükön, hosszú szakmai egyeztetést követően véglegesítették
az alábbi pályázatok szempontjait és célkitűzéseit.

A várhatóan 2021. július 1-től elérhető pályázatok:

A Folyóiratok működésének támogatása című pályázat, melynek célja az innovatív és értékteremtő, magyar nyelvű, országos vagy regionális szereppel rendelkező online és/vagy nyomtatott irodalmi, művészeti, kulturális vagy kritikai sajtótermékek megjelentetésének és kiadásának támogatása. A nyílt pályázat keretösszege a 2021-es évre 400 millió forint.

Benyújtási határidő: 2021.07.01. – 2021.07.31.

A Folyóiratok szakmai programjainak támogatása című pályázat célja a magyar nyelvű folyóiratok kiadói szakmai programjainak támogatása: mentori program, digitalizálás, multimediális tartalmak gyártása. A nyílt pályázat keretösszege a 2021-es évre 500 millió forint.

Benyújtási határidő: 2021.07.01. – 2021.07.31.

A szakmai kollégium tagjai:

Dr. Balázs Géza, a kollégium elnöke (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)
Balogh Balázs főigazgató (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat)
Brendus Réka főosztályvezető (Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság)
Erős Kinga elnök (Magyar Írószövetség)
Fári István László, MLE elnökségi tag, ügyvezető igazgató (Magyar Lapkiadók Egyesülete)
German Kinga egyetemi docens (MA szakvezető Moholy-Nagy Művészeti Egyetem)
Nagy Koppány Zsolt szakértő
Németh Andrea politikai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
Szedlacsek Emília szakmai igazgató (Nemzeti Művelődési Intézet)
Dr. Szirák Péter, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet egyetemi tanára, professzor (Magyar Tudományos Akadémia)

A fentebb felsorolt pályázatok mellett kiemelt pályázati kategória lett a tudományos folyóiratok és tudományszakmai műhelyek támogatása.

A tudományos folyóiratok működésének támogatása című pályázat célja az innovatív és értékteremtő, magyar nyelvű online és/vagy nyomtatott tudományos és tudománynépszerűsítő folyóiratok kiadásának támogatása, továbbá a kiadók szakmai programjainak megvalósításához kapcsolódó tevékenységek támogatása az alábbi szempontokat szem előtt tartva:
friss kutatási eredmények közreadása (magyar nyelvű adaptálása)
aktuális kutatási eredmények közzététele egyetemi hallgatók számára;
publikációs felület biztosítása kutatóknak, oktatóknak, a tudományos pályára készülő egyetemi hallgatóknak és PhD-hallgatóknak;
digitalizálást és online elérést biztosító felületek kialakítása;
szélesebb közönséget megszólító, tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő tartalmak létrehozása és publikálása.

A várhatóan 2021. július 1-től elérhető pályázat keretösszege a 2021-es évre 100 millió forint. A pályázat benyújtásának határideje: 2021.07.01. – 2021.07.31.

A tudományos
folyóirattámogatás szakmai kollégiumának tagjai:

dr. Süveges Antal Pál, a kollégium elnöke, főosztályvezető (Innovációs és Technológiai Minisztérium, Parlamenti és Stratégiai Államtitkárság, Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Stratégiai Elemző Főosztály)
Buday László főigazgató (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat)
Fertő Imre főigazgató (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat)
Madas Edit, az MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság elnöke (Magyar Tudományos Akadémia)
Náray-Szabó Gábor, az MTA Kémiai Tudományok Osztálya könyv és folyóiratkiadási ügyekért felelős tagja (Magyar Tudományos Akadémia)
Pusztai László tudományos tanácsadó (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat)
Sperlágh Beáta, MTA Orvosi Tudományok Osztály könyv- és folyóiratkiadási ügyekért felelős tag (Magyar Tudományos Akadémia)

„A nagy hagyományú vagy a közelmúltban indult folyóirataink összessége olyan nemzeti kincset képez, mely nélkülözhetetlen társadalmi és kulturális funkciót tölt be. E nemzeti vagyonra nemcsak vigyázni kötelességünk, hanem új, 21. századi szempontok szerint újradefiniálnunk is. A kiegyensúlyozott működés biztonságának biztosítása mellett éppen ezért kapott e pályázatokban hangsúlyt a projektalapú szemlélet. Úgy gondoltuk, hogy a hagyományos folyóiratszerkesztési alaptevékenység mellett a szerkesztőségeknek a 21. század harmadik évtizedében komolyan el kellene indulniuk a multimediális tartalmak, a digitális megoldások és applikációk, illetve a fiatalokat megszólító interaktív és élményadó tevékenységek irányába.” – mondta Pál Dániel Levente, a Petőfi Kulturális Ügynökség irodalomszakmai igazgatója.

A Petőfi Kulturális Ügynökség pályázati kiírásai elérhetőek lesznek a palyazat.kultura.hu oldalon, a pályázatok benyújtására pedig az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) lesz lehetőség.

Fotók forrása: Petőfi Kulturális Ügynökség