A magyar irodalom, illetve a klasszikus és kortárs magyar szépirodalmi szerzők külföldi jelenlétének megerősítését célzó pályázati csomag nyolc különböző területen nyújt lehetőséget itthoni és nemzetközi szereplőknek.

A Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) megnyitotta új, a 2022-es év második felére aktuális, a magyar irodalom fordításainak és külföldi bemutatóinak létrejöttét támogató pályázati fordulóit. A két évvel ezelőtt kialakított pályázati portfólió nyolc pályázattípusa a sokszínűségével hozzájárul ahhoz, hogy a magyar irodalom alkotásai és alkotói bemutatkozhassanak országhatárainkon kívül, idegen nyelveken.

Az új kiírások itthoni és külföldi szereplőkhöz egyaránt szólnak: a magyar tudományos műfordítók, szépirodalmi szerzők, irodalmárok mellett hazai kiadók és ügynökségek, külföldi könyv- és folyóirat-kiadók, valamint színházak, színtársulatok, illetve a magyar irodalmat idegen nyelvre fordítók is a megszólítottak között vannak.

A nyolc felhívásból három a mintafordítások számának növelését segíti elő. A mintafordítási pályázatokra a magyar irodalom pályakezdő és tapasztalt fordítói, valamint magyar kiadók és ügynökségek jelentkezhetnek. A klasszikus vagy kortárs irodalmi művek hosszabb részleteinek fordításával a műfordítók könnyebben találnak kiadót a nemzetközi színtéren, míg a hazai kiadók és ügynökségek a mintafordításokkal bővíthetik idegen nyelvű portfóliójukat, hatékonyabbá és sikeresebbé tehetik külföldi tevékenységüket.

A pályázati kiírások az alábbi linkeken érhetők el:

Mintafordítási pályázat a magyar irodalom pályakezdő fordítói számára (2022/2), 2022. 09. 30.
Mintafordítási pályázat a magyar irodalom tapasztalt fordítói számára (2022/2), 2022. 09. 30.

Keretösszeg: 5 100 000 forint

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 30.

Sample translation grant (2022/2), 2022. 10. 31. 

Keretösszeg: 10 000 000 forint
Jelentkezési határidő: 2022. október 31.

A Petőfi Ügynökség Nonprofit Zrt. a szövegek mellett a szerzők nemzetközi bemutatkozását is segíti. A Mutasd magad! – irodalmi transzfer pályázat azokat a magyar nyelven író szerzőket, fordítókat, irodalmárokat és kulturális szerepvállalókat segíti, akik meghívást kapnak egy külföldi rendezvényre, fesztiválra, könyvbemutatóra, író-olvasó találkozóra, színházi bemutatóra, tudományos konferenciára, vagy tevékenységükkel, saját produkciókkal külföldön népszerűsítik a magyar irodalmat. Alkalmazkodva az ilyen típusú események megszervezésének gyakorlatához, a pályázat a meghirdetéstől számítva egészen december 10-ig nyitva áll, az elbírálás folyamatos.

A pályázati kiírás az alábbi linken érhető el:

Mutasd magad! (2022), 2022. 12. 10.

A külföldi kiadók
magyar szerzők szépirodalmi műveinek vagy értekező prózájának fordításához és
megjelentetéséhez kaphatnak segítséget a fordítástámogatási és kiadástámogatási
pályázatokon keresztül. A Petőfi Kulturális Ügynökség különösen fontosnak
tartja az illusztrált könyvek (mesekönyvek, fotóalbumok, képregények stb.) kiadásának
elősegítését, ezért külön kategóriában kezeli az ilyen művekkel pályázókat.

A pályázati kiírások
az alábbi linkeken érhetők el:

Translation grant (2022/2), 2022. 10. 31.

Keretösszeg: 70 000 euró
Jelentkezési határidő: 2022. október 31.

Production grant (2022/2), 2022. 10. 31.

Keretösszeg: 28 000 euró

Jelentkezési határidő: 2022. október 31.

A pályázati rendszer
egyik izgalmas eleme a kortárs és klasszikus magyar drámairodalom
gyöngyszemeinek idegen nyelvű előadását ösztönzi
. A magyar drámai művek
fordításával jelentkező külföldi székhelyű vagy magyarországi, de idegen
nyelven játszó színházak, társulatok, előadói csoportok vállalják, hogy a
lefordított darabot be is mutatják.

A pályázati kiírás az
alábbi linken érhető el:

Translation grant for theatres (2022/2), 2022. 10. 31.

Keretösszeg: 14 000 euró
Jelentkezési határidő: 2022. október 31.

A Dienes Valéria értekező prózafordítói pályázat a magas színvonalú tudományos fordítói tevékenységet támogatja idegen nyelvről magyar nyelvre. Tehetséges fiatal fordítók pályázatait várják, melynek keretében egy, a fordító által kedvelt és fontosnak tartott, magyarul még meg nem jelent, idegen nyelven keletkezett mű lefordítását vállalja a jelentkező. A fordítandó mű lehet kortárs vagy klasszikus non-fiction szakcikk, műrészlet vagy teljes mű, bármely tudományterületről.

A pályázati kiírás az alábbi linken érhető el:

Dienes Valéria értekező próza fordító pályázat (2022/2), 2022. 10. 15.

Keretösszeg: 3 000 000 forint
Jelentkezési határidő: 2022. október 31.

Az első féléves forduló kiírásaira 86 beérkezett jelentkezésből 67 nyert el támogatást, így a PKÜ közel 39 000 000 forinttal segítette elő a magyar irodalom külföldi jelenlétét.

További információ:

Web: www.plf.hu
Facebook: www.facebook.com/petofiliteraryfund
Email: sajto@petofiugynokseg.hu

Nyitókép: Shutterstock