Öt évszázaddal később sikerült megfejteni azoknak a szimbólumoknak a jelentését, amelyek V. Károly spanyol király, német-római császárnak a párizsi nagykövetéhez írott levelében szerepeltek.

Az 1547-ben kelt levél megfejtését szerdán jelentette be négy kutató a kelet-franciaországi Nancy-ben. A felfedezés újabb adalékkal gazdagítja a francia királyság és a Német-római Birodalom közötti kapcsolatok történelmét. A megfejtésen a Lotaringiai Informatikai Kutató Laboratórium (Loria) kódfejtői, valamint az észak-franciaországi Pikárdiai Egyetem egyik kutatója fél évig dolgoztak.

Az évtizedek óta feledésbe merült levelet a nancy-i Stanislas-könyvtár gyűjteményében őrizték. Cécile Pierrot, a Loria kódfejtője először 2019-ben hallott véletlenül V. Károly (1500–1558) kódolt leveléről egy vacsorán. Mikor két évvel később ismét szóba került a dokumentum létezése, úgy döntött, hogy beleássa magát a témába. 2021 végén jutott el végül a titokzatos levélhez, amelyen az uralkodó aláírása látható, és Jean de Saint-Mauris-nak, párizsi nagykövetének címezték.

Cécile Pierrot a levél alapos tanulmányozását követően külön családok szerint csoportosította az V. Károly által használt mintegy százhúsz szimbólumot. Elnevezte őket, megszámolta az előfordulásukat, illetve feltérképezte az ismétlődő kombinációkat. Pierrot és a nancy-i laboratórium két másik kutatója, Pierrick Gaudry és Paul Zimmermann számítógép segítségével gyorsították fel a kódfejtést.

A dekódolás kis lépésenként haladt, mert V. Károly bonyolult kódrendszert és üres szimbólumokat is használt, amelyeknek nincsen jelentése, csak az illetéktelenek félrevezetését szolgálták.

A dekódolt levél megerősítette, hogy 1547-ben elég rossz volt a viszony I. Ferenc francia király és V. Károly császár között, annak ellenére, hogy három évvel korábban békeszerződést írtak alá. Bizalmatlanok voltak egymással szemben, és igyekeztek meggyengíteni egymás hatalmát.

A levélből az is kiderül, hogy állítólag összeesküvést terveztek Franciaországban V. Károly meggyilkolására.

Bár V. Károllyal nem orgyilkos végzett, mert 1556-ban lemondott a császári trónról, és 1558-ban a yuste-i kolostorban hunyt el, de a levél arról tanúskodik, hogy tartott egy esetleges összeesküvéstől.

Levelében az uralkodó a birodalma helyzetéről, valamint politikai és katonai stratégiájáról is ír. A kódolással valószínűleg ezeket a kényes információkat akarta elrejteni.

Fotó: AFP/Jean-Christophe Verhaegen