Barátné prof. dr. Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesület elnöke a vándorgyűlés megnyitóján elmondta, hogy a témaválasztás kettős értelemben is jellemző a könyvtárakra: egyrészt jelzi, hogy a könyvtárak és a könyvtárosok jelentős értékeket őriznek, amelyeket a változó időkben különféle módon, a technikai lehetőségeket kihasználva igyekeznek megtartani és rendelkezésre bocsátani. Másrészt arra is rávilágít, hogy az egymást követő nemzedékek tudás- és ízlésvilága, érdeklődési köre, felkészültsége folyamatosan változik, amire a könyvtári szolgáltatásoknak rugalmasan kell reflektálniuk. Hangsúlyozta: a könyvtárak feladataihoz nemcsak a különböző nemzedékek sajátos igényeinek kielégítése, hanem – generációs együttléteket biztosító platformok teremtése révén – közös élményeinek biztosítása is hozzátartozik.

Fekete Péter, az Emmi kultúráért felelős államtitkára a köszöntőjében kiemelte, hogy az elmúlt másfél év kihívásai jól megmutatkoznak az online térben, és a könyvtárosok nagyon kreatívan reagáltak a járványhelyzetre. Megjegyezte, hogy az aktív online munka eredményeképpen számos innovatív ötlet jelent meg a kultúrában, amelyek jelentős részét a járványhelyzet után is érdemes alkalmazni.

Kihívásokkal teli másfél éven vagyunk túl, amely időszak alatt a hazai könyvtárosok a lehető legkreatívabb módon oldották meg a feladataikat, és közel tudtak maradni az olvasókhoz – folytatta a vándorgyűlésen résztvevők köszöntését Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója. A nemzeti könyvtár vezetője is rámutatott, hogy számos olyan szolgáltatás indult az elmúlt hónapokban, amelyeket érdemes fenntartani, működtetni a jövőben is.

Glória Pérez-Salmerón, aki 2017 és 2019 között az IFLA elnöki tisztségét töltötte be, a nyitó plenáris ülésen Libraries on the move for sustainable development címmel tartott előadásában a könyvtári területek felmerülő problémáiról beszélt a koronavírus-járvány idején. Mint mondta, a legfőbb kihívás a megváltozott munkamódszerekhez való alkalmazkodás volt, valamint a Spanyolországban bevezetett új gyakorlatokra is kitért. 

Rózsa Dávid, a nemzeti könyvtár főigazgatója előadásában arról szólt, hogy az OSZK számára stratégiai terület a digitális tartalmak szolgáltatása, hiszen a bibliotéka kincseit minden magyar emberhez el kell juttatni határon innen és túl. Az OSZK feladatai közül kiemelte a külföldi és a hazai (kiemelten a kultúrstratégiai intézmények közötti) kapcsolatrendszer erősítését, az intézmény tudásközponttá válását, az országos könyvtári fejlesztéseket, az adatelemzést és -szolgáltatást, valamint a szolgáltatásközpontú szemléletet.

A nyitó plenáris ülés keretein belül hirdették ki a Fitz József-könyvdíj nyerteseit. A díjat 1989 óta a könyvtárosok szavazatai alapján ítélik oda az előző évben megjelent, a könyvtárosszakma által legértékesebbnek, legszebbnek tartott könyveknek. Az idén díjazott köteteket Szóllás Péter, az Emmi könyvtári és levéltári főosztályának főosztályvezetője ismertette.

Az 52. vándorgyűlésen köszöntötték a 2021-es MKE-emlékérem, Az Év fiatal könyvtárosa díj, a Füzéki István-emlékérem és a Kertész Gyula-díj díjazottjait, valamint a 2020-ban kitüntetett szakembereket, akik a pandémia miatt meghiúsult előző évi rendezvényen nem részesülhettek az esemény által biztosított nyilvános elismerésben. A 2020. és 2021. évi díjakat a digitális eszközök lehetőségeinek segítségével adták át.

A vándorgyűlés második napján közel száz szakmai előadással, workshoppal várták a szervezők a résztvevőket a legaktuálisabb és legfontosabb könyvtárszakmai kérdéskörökben. A tizenhat szekcióban többek között szó esett a hazai, a határon túli és a külhoni könyvtárak helyzetéről a pandémia idején, valamint a gyermekkönyvtárak meghatározó szerepéről.

Könyvtárszakmai elismerések az MKE 52. vándorgyűlésén: 

Fitz József-könyvdíj:

2020-as díjazottak:

Rozsondai Marianne: A magyar könyvkötés a gótikától a művészkönyvekig. Kossuth Kiadó

Víg Károly: A rovartani kutatások története Magyarországon: a kezdetektől a Magyar Entomológiai Társaság megalapításáig. Savaria Múzeum

Mátyás és az igazságszolgáltatás. Az Országos Bírósági Hivatal tudományos konferenciája. Szerk. Peres Zsuzsanna, Révész T. Mihály. Országos Bírósági Hivatal

2021-es díjazottak:

Kertész Edina: A lány, aki szavakkal varázsolt. Naphegy Könyvkiadó Kft.

Kocsis Noémi: Bakancslista Magyarország. 777 lenyűgöző hazai kaland és úti cél. Scolar Kiadó

Petercsák Tivadar: A magyar képeslap története. Látóképek, csókküldemények, ünnepi üdvözletek Kossuth Kiadó Zrt.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete-emlékérem:

2020-as díjazottak:

Dr. Amberg Eszter jogi és stratégiai főigazgató-helyettes (Országos Széchényi Könyvtár): Az MKE szervezetben betöltött példamutató szakmai tevékenységéért és több mint húsz évre visszanyúló szakmai pályafutásának elismeréseként részesült a díjban.

Haszonné Kiss Katalin régióigazgató (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár): A könyvtárak megújuló szolgáltatásaiban végzett szerepvállalásáért, számos olvasásnépszerűsítő programban való közreműködéséért, három évtizedes szakmai, oktatói tevékenységének elismeréseként részesült a díjban.

Dr. Kührner Éva főkönyvtáros (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola): Közel négy évtizedes könyvtárszakmai tevékenysége és a szakmai közösségért végzett elkötelezett, fáradhatatlan tevékenységének elismeréseként részesült a díjban.

Nagy Gábor nyugalmazott könyvtáros (Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum): Szakmai elhivatottságáért, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetében végzett több évtizedes tevékenységének elismeréseként részesült a díjban.

Német-Baksa Judit nyugalmazott igazgató (Lenti Városi Könyvtár): Negyvenéves könyvtári pályafutása alatt különböző területeken megmutatkozó felkészültségéért és a zalai közösségek tudatos fejlesztéséért részesült az elismerésben. 

2021-es díjazottak:

Bárdosi Mónika társadalomstatisztikus (KSH): Az egyesület a Bibliográfiai Szekció és a Fitz-díj bizottság szakmai munkájában való közreműködésért, illetve a kulturális statisztika területén végzett kiváló munkája elismeréseként részesült az emlékéremben.

Dr. Bihari Albertné nyugalmazott igazgatóhelyettes (Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár): Négy évtizedes magas színvonalú elméleti és gyakorlati tevékenységével, a gyermekkönyvtári munka területén országosan is elismert szakmai módszerek kidolgozásáért részesült a díjban.

Buriánné Tarró Edit igazgató (Vörösmarty Mihály Könyvtár): A közösségért végzett odaadó munkájáért, civil szakmai szervezeti tevékenységéért, aktivitásáért, a szakmában bizonyított hivatástudatáért részesült az elismerésben.

Dr. Sándor Viktória könyvtárvezető (Győri Törvényszék Csizmadia Andor Jogi Szakkönyvtára): Könyvtárszakmai munkája során a jogi szakkönyvtári területen elért eredményeiért és az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer kialakításában való részvételéért részesült a díjban.

Winkler Csaba Lászlóné gyűjteményszervezési osztályvezető (Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér): A közösségért végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként részesült a díjban.

Az Év fiatal könyvtárosa díj, 2020:

Jakab Zsolt munkatárs (Vachott Sándor Városi Könyvtár): Fiatalok a könyvtárban, avagy hogyan szólítsuk meg őket című pályamunkájának elismeréseként részesült a díjban.

Az Év fiatal könyvtárosa díj különdíja, 2020:

Bessenyei Ágnes munkatárs (Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti és Zeneműtár): A színházi szövegkönyv mint egyedi dokumentum katalogizálása című munkájával nyerte el a díjat. 

Az Év fiatal könyvtárosa díj, 2021:

Békésiné Bognár Noémi Erika munkatárs (Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet): Tanulás, találkozás, élmény a könyvtárban. Útmutató a könyvtári programok szervezéséhez című pályamunkájáért részesült az elismerésben. 

Az Év fiatal könyvtárosa díj különdíja, 2021:

Farkas Renáta munkatárs (Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár): A könyvtár útjai. Merre tovább könyvtárosként? című munkájával nyerte el a díjat.

Füzéki István-emlékérem:

2019-es díjazott:

Balogh Mihály főszerkesztő (Könyv és Nevelés szakfolyóirat): Könyvtári munkássága és a Könyv és Nevelés című szakfolyóirat főszerkesztőjeként végzett tevékenységének elismeréseként részesült az emlékéremben.

2020-as díjazott:

Dr. Gerő Gyula, akinek neve elválaszthatatlan a magyar könyvtárügy fejlődésétől, könyvtárosi munkásságának hetvenedik évfordulója alkalmából részesült az elismerésben.

Kertész Gyula-díj:

Borsos Attila nyugalmazott munkatárs (Országos Széchényi Könyvtár) a bibliográfia területén végzett kiemelkedő munkásságáért részesült a díjban.