Keller András hegedűművész-karmester honlapján tette közzé a Zeneakadémia rektori posztjára beadott pályázatát. Ehhez egy közleményt is mellékelt, amelyet változtatás nélkül közlünk.

A rektori pályázatom határidőre benyújtottam. Azért döntöttem a nyilvánosságra hozatala mellett, mert szeretném megelőzni a találgatásokat. Lehetőséget kívánok adni arra, hogy ne pusztán prekoncepciók, álhírek és feltételezések alapján alkossanak véleményt terveimről, hanem annak tartalmát megismerve pontos képet kapjon a közvélemény elképzeléseimről.

A pályázat itt olvasható.

A Zeneakadémia magyar kultúrában betöltött szerepe jóval meghaladja egy oktatási intézmény feladatait és kereteit, meghatározó szerepet tölt be az egész ország kultúrája és műveltsége szempontjából. A kodályi eszméket kiemelten fontosnak tartom a magyar közélet és az egész zeneélet tekintetében, ezért rektori pályázatomhoz Kodály Zoltán 1953-ban a Zeneakadémián elmondott „Ki a jó zenész?” című beszéde adta az iránytűt, melynek elején Kodály így ír a Zeneakadémiáról:

„Hajdanában jobb zenészek kerültek ki innen, mint manapság. Mi ennek az oka? Van egy általános ok: a magyar szellemi élet lassú, de folytonos süllyedése…”

A jelenlegi társadalmi kihívásoknak akkor tudunk megfelelni, ha szellemileg és lelkileg is megerősítjük a következő nemzedéket, hisz ahogy Kodály is hangoztatta: „Az út a boldogabb élethez a műveltségen keresztül vezet”, és „A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható.”

Éppen ezért a pályázatomban és esetleges megbízatásomban az összefogást tartom a legfontosabb elemnek. Ha a magyar zenészek képesek egymást segítve, alkotó szellemben munkálkodni, és a jövő nemzedékét ebben a szellemben nevelni, akkor a magyar társadalomban a zeneművészet ismét arra a helyre fog kerülni, ami megilleti. A Zeneakadémián és tágabb értelemben a zenei életben legfőbb célom a konszenzus megteremtése, hisz a Zeneakadémia rektorválasztása szakmai kérdés, fölötte áll minden politikai érdeknek.

A magyar klasszikus zene ügye, annak társadalmi szerepe, valamint a Zeneakadémia megújulása nemzeti ügy! Arra kérek mindenkit, hogy nemzeti ügyhöz méltó módon alkosson véleményt, és nyilvánuljon meg ebben a kérdésben.

Azt kívánom, hogy bárki legyen is a Zeneakadémia vezetője, Kodály Zoltán csodálatos eszményeit kövesse, és énekeltesse meg az országot szó szerint és képletesen is: Legyen a zene mindenkié!

Keller András

Az intézmény rektori posztjára pályázó Tóth Péterrel készített interjúnk itt olvasható.

Nyitófotó: Cseke Csilla