Koszorús Rita és Dóra Ádám képzőművészek munkáiból nyílik tárlat január 27-én a Hegyvidék Galériában.

Koszorús Rita és Dóra Ádám művészete több szálon kapcsolódik egymáshoz, miközben egymástól függetlenül alakítják stílusukat, amely egyedi megoldásokat, technikai megvalósításokat mutat. Mindkét művész alkotásai az ábrázolás és az absztrakció határán egyensúlyoznak, nem a valós látványt, hanem annak vízióját, a maguk vizuális világán keresztül átszűrt és feldolgozott „élményt” rögzítik a képalkotás során. A kompozíciók elsősorban építészeti és tájfestészeti elemekből épülnek fel, a természet motívumaiból, valamint strukturális mintákból, töredékekből hoznak létre izgalmas faktúrákat.

Az idő fogalma kulcsfontosságú mindkét művész alkotófolyamataiban.

Saját koruk vizuális kultúrájára, jelenségeire reflektálnak, miközben az idő múlásának megállítása, valamint a nosztalgia témája foglalkoztatja őket, az utazások során rögzült emlékképek képzőművészeti eszközökkel történő megörökítése a céljuk. Tudatos képalkotók, de a választás lehetőségének fenntartása, illetve a véletlen alkotótársként való behívása különleges egyensúlyt hoz létre a képeken. Az ábrázolt elemek véletlenszerű és direkt összekapcsolása harmóniába kerül. Szabadon játszanak, kísérleteznek az egyes képi elemek, textúrák és rétegek összeillesztésével, összemosásával, egymásra helyezésével, ismétlésével. A vissza-visszatérő motívumok új kontextusba kerülve egy gazdag és tágan értelmezhető festői nyelvezetet eredményeznek.

Koszorús Rita a festészeti eszközök mellett a kollázs, a ragasztás technikáját alkalmazva hozza létre geometrikus absztrakt munkáit, elmozdulva a térbeliség felé, amely alkotások gondolati hátterében a dadaizmus áll.

Dóra Ádám elsősorban festészeti kérdésekre keresi a választ, az absztrahált formák kidolgozatlansága, esetlegessége és a gesztusszerű ábrázolásmód a hangsúlyosabb; festőibb, oldottabb megoldások jellemzik művészetét.

A kiállított alkotások tudatosan, de mégis ihletetten felépített motívumvilága azt a fajta játékosságot, variációs művészetet, kreativitást idézhetik fel bennünk, amelyet Cziffra György zongorajátéka közben élhetünk át.

Cziffra György művészet- és művészpártolói tevékenységéhez hasonlóan – amelyet a senlis-i Saint-Frambourg-kápolnában valósított meg – a Hegyvidék Galéria is minden évben biztosít kiállítási lehetőséget olyan fiatal, pályájuk elején járó képzőművészeknek, mint Koszorús Rita és Dóra Ádám.

Kurátor: Kallós Judit művészettörténész

Kiállításmegnyitó: 2022. január 27. (csütörtök), 18:00 óra. A kiállítást megnyitja: Vékony Délia művészettörténész. A kiállításmegnyitón való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz és létszámlimithez kötött. Regisztráció: itt