A pályázat célja: A fentebb körülírt közterületen jelenleg megtalálható Akseli Gallen-Kallela (1865-1931) finn festő, építész és iparművész emlékműve, akinek életében nagy hangsúlyt kapott a Kalevala világa. A pályázati felhívás az ősi finn eposznak, a Kalevalának és magyar műfordításainak emléket állító köztéri művészeti alkotás tervezéséről szól, ezzel lehetőséget adva a megemlékezésre a két nemzet barátságáról, kulturális kapcsolatairól és a Kalevala eposzról.

 

A pályázat jellege: nyílt, nemzetközi pályázat

 

Pályázati útmutatás: Az alkotás anyagát illetően a Budavári Önkormányzat nem tesz kikötést. Az Önkormányzat honlapján elérhető az alkotás javasolt helyszínének térképe, valamint a pályázathoz csatolandó nyilatkozati minták. Egy alkotó több pályaművel is jelentkezhet, egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat. A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A pályaművek benyújtása: A pályázat jeligés, tehát jelszó alapján lesznek a pályaművek beazonosíthatók. A pályázatra benyújtandó:

A pályázat beadási (beérkezési) határideje: 2019. január 14., 16:00 óráig

A pályaművek díjazása: A legjobb pályamű díjazása 2000 Euro díjazásban részesül.

A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés: A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják, hogy alávetik magukat a Budavári Önkormányzat polgármestere által felkért adhoc bíráló bizottság javaslata alapján megszülető Képviselő-testület döntésének. A döntés ellen felszólamlásnak vagy jogorvoslatnak helye nincs. A mű díjazásával egyidejűleg az Önkormányzat megszerzi a mű felhasználási jogát is, azonban a pályázat kiíróját nem terheli a nyertes pályamű megvalósításának (kiállításának) kötelezettsége. A díjazáson túl a pályázók a Kiíróval szemben semmilyen további anyagi igénnyel nem léphetnek fel, követelést nem érvényesíthetnek. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse. A pályaműveket a kiíró ? igazolás ellenében ? a pályázóknak visszaadja, kérésre visszaküldi. Az át nem vett pályaműveket az értesítést kiküldését követően legfeljebb 60 napig őrzi meg.

További információ a Budavári Önkormányzat honlapján.