Milyen múltra tekint vissza az Osztrák Kulturális Fórum Budapest (ÖKF) és a Magyar Képzőművészeti Egyetem együttműködése?

Az Osztrák Kulturális Fórum Budapest és a Magyar Képzőművészeti Egyetem 2011-ben indult együttműködésének célja a fiatal osztrák és magyar képzőművészek közti párbeszéd lehetőségeinek kiszélesítse.

parhuzamos_nyomok201403_1

 

Mi volt az első világháborús centenáriumra elkészült projekt koncepciója?

Az együttműködés 2014-es programjának magva egy projektkiállítás, amelyen az Akademie der bildenden Künste, Wien és a Magyar Képzőművészeti Egyetem alkotócsoportjai állítanak ki.

 

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján megrendezésre kerülő projektben a résztvevő osztrák és magyar alkotócsoportok ? mindkét országból 8-8 fő, ? az I. világháború okán felvetődött, de máig is csak részlegesen megválaszolt kérdések jelenkori értelmezésére, a reflexiók művészi megjelenítésére vállalkoznak. A projekt eredményeit bemutató kiállítás két helyszínen tekinthető meg: 2014. október 20-tól Budapesten, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay Termében, november 20-tól pedig Bécsben, az Akademie der bildenden Künste kiállítótermében.

 

A két alkotócsoport tagjai közti dialógus elmélyítése, valamint az empirikus kutatómunka sikere érdekében a projekt résztvevői 2014 első negyedében kölcsönösen bemutatták egymásnak saját városuk közterein és közgyűjteményeiben fellelhető, a múlt feltárását segítő építészeti, művészeti és egyéb tárgyi emlékeket. Ezek a találkozók alkalmat adtak az individuális felismerések kollektív értelmezésére és értékelésére is.

 

Eddigi projektek és kiállítások:

Folyamatban, 2011 Budapest, OKF kiállítótere / öt magyar és öt osztrák résztvevő / szimpózium, katalógus Burka, 2012 Budapest, OKF kiállítótere / öt magyar és öt osztrák résztvevő / szimpózium, katalógus Most, 2913 Budapest, OKF kiállítótere / öt magyar és öt osztrák résztvevő / szimpózium, katalógus Most, 2913 Wien, Aktionsradius kiállítótere / öt magyar és öt osztrák résztvevő / szimpózium, katalógus

Az Osztrák Kulturális Fórum az év második negyedében rendezte meg a téma tudományos aspektusait tárgyaló szimpóziumot, melynek keretében a kutatott témakör meghívott szakemberei tartottak előadást. Az alkotócsoportok tagjainak ekkor alkalma nyílt megismerkedni az előadók szakterületén létrejött tudományos kutatási eredményekkel, valamint azok kulturális kontextusaival.

 

Az alkotócsoportok tagjai 2014 második negyedévében készítették el a projekt során szerzett benyomások, tapasztalatok, tudományos ismeretek egymásra hatásán alapuló alkotásaikat.

A budapesti kiállítás során jelenik meg a projektet dokumentáló kétnyelvű katalógus, mely a kiállított műveket, a kiállítás koncepcióját és a szimpóziumon elhangzott előadások szövegeit foglalja össze.

Facebook_foto

Hogyan zajlott a közös munka?

2014 év elején fogalmazódott meg a projekt részletes koncepciója, amely végül Párhuzamos nyomok címen futott. Az a cím a budapesti és bécsi párhuzamokra utal, a két város kapcsolódási pontjaira az első világháború idején. Mivel két városról volt szó, két workshopot tartottunk tavasszal a két helyszínen, ahol történelmi városvezetéssel ismerkedtek a résztvevők a két fővárossal. Júniusban került sor a szimpózium tematikus előadásaira.

A kiállított munkák 2014 nyarán készültek. Egy magyar művész Bécsben, és több osztrák művész Budapesten készítette el kiállítandó munkáját.

 

A kiállítás kísérőrendezvényeként egy katalógust is bemutatnak majd. Mit lehet tudni róla?

A katalógus nagyjából átfogja az egész projektet. Német és magyar nyelven olvashatók benne azok az osztrák és magyar szerzőktől származótematikus szövegek, amelyek a szimpóziumi előadásokhoz készültek. Emellett bemutatásra kerülnek az alkotók egyes munkái, különböző munkafázisokban, így az alkotók által megfogalmazott koncepzió, az első vizuális terv, vagyis a mű kiindulópontja, valamint a ?végtermék?, tehát a kiállításon bemutatott alkotás. A katalógusban megjelennek a workshopot dokumentáló fényképek is.

Facebook_foto2

 

Milyen közös rendezvényekkel készülnek még?

November 10-én lesz a katalógusbemutató Budapesten, a Barcsay Teremben, és november 20-án nyílik ugyanez a kiállítás Bécsben. December 12-én Bécsben egy sajtókonferenciára kerül sor. A bécsi kiállítás része a “vienna art week” rendezvénysorozatnak is.

A kiállítás november 15-ig látogatható a Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay Termében.