Hazsongard_Szent_Mihaly_templommal
A Házsongárdi temető

A kétnapos programban helyet kapnak előadások, felolvasások, közéleti és kultúratudományos beszélgetések egyaránt. Az előadók és fellépők ? akiknek egy része innen származik, itt él, itteni témát kutat, ide látogat haza, vagy éppen e hely gravitációs vonzásából igyekszik távolodni ? szintén a városra is jellemző összetett változatosságot reprezentálják.

Kolozsvárra érkezik például György Péter esztéta, a Dialógusok részeként rendezik meg Király László, Markó Béla és Visky András szerzői estjét, valamint Balázs Imre József, Bányai Éva, Codău Annamária, Demeter Zsuzsa, Karácsonyi Zsolt, Sánta Miriám, Sárkány Tímea, T. Szabó Levente előadását.

Az érdeklődők tematikus Házsongárd-sétán vehetnek részt a Korzo Egyesület tagjaival, valamint bekapcsolódhatnak a Házsongárdot különböző fénytörésekben felmutató kerekasztal-beszélgetésekbe. Az esemény részeként sor kerül a Hervay Gizella születésének 85. évfordulójára kiírt meghívásos verspályázat eredményhirdetésére is a Bulgakov Kávéházban.

 

Jelen esemény ? amely szerves folytatása a két évvel ezelőtti Kolozsvár-dialógusok 1.0-nak, konkrét, a szimbolikus, a történetileg változó Házsongárd sok szempontú megközelítésére tesz kísérletet. Hiszen azóta, hogy a temetőt 1585. május 11-én a kolozsvári közgyűlés, azaz a százférfiak és a tizenkét esküdt együttes ülése, a pestisjárvány kezdetén megalapította, gyarapodó városi nyughelyből nemzeti pantheonná, városszélből belvárossá, puszta temetkezési helyből identitásküzdelemmé, nem utolsó sorban védett műemlékké vált.