Meglepő eredményeket hozott a magyar lakosságnak a sikerről, a teljesítmény elismeréséről és a példaképekről alkotott véleményét vizsgáló reprezentatív kutatás: a harmonikusan felépített élet, a kiegyensúlyozottság fontosabb kritérium az anyagiaknál, a munkahelyi előmenetelnél, a vezetői pozíciónál.

A vizsgálat – amely a Prima Primissima Alapítvány megbízásából készült – jelentős generációs különbségeket is feltárt: minél fiatalabb valaki, és minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik, annál valószínűbb, hogy szerepe van az életében a példaképeknek. Maga a példakép nem feltétlenül egyvalaki: az életünk során egyszerre, vagy akár egy-egy életszakaszhoz illeszkedően, egymás után több példaképünk is lehet, akik inspirálnak, akiktől tanulhatunk, vagy erőt meríthetünk a példájukból.

Csupán a harmadik helyre kerültek az anyagiak abban a rangsorban, amely a legfontosabb sikerkritériumokat gyűjtötte össze a Prima Primissima megbízásából a közelmúltban elvégzett országos, reprezentatív kutatása alapján.

A „Sikeres az, aki…” kérdést a legtöbben, 29%-nyian úgy fejezték be, hogy „... céltudatos, eléri a céljait”, a második helyre a munkában elért sikerek kerültek (26%-kal). Csak a bronzérem és 20%-nyi említés jutott az anyagi javaknak, miközben kis híján a boldogság (18%-nyi említéssel) is felfért a dobogóra. A többi válasz is azt támasztotta alá, hogy a felnőtt magyar lakosság a sikert elsősorban nem pénzben, előmenetelben, irányítási jogosítványokban méri. A környezet jó véleménye, a kiegyensúlyozott, harmonikus élet, a szerető család, a boldog párkapcsolat és az örömöt, kiteljesedést adó munka jelenti azt a szempontrendszert, amelynek alapján sikeresnek gondolunk valakit. Az összképet ugyanakkor némileg árnyalja, hogy a jobb anyagi helyzetben lévők saját magukat jellemzően sikeresebbnek látják.

A mások irányításának, vezetésének lehetősége az utolsó lett az összes említett sikerszempont közül, ami pedig a női/férfiúi vonzerőt, előnyös külsőt illeti, annak szintén nem tulajdonítanak meghatározó szerepet az emberek. A direktben feltett kérdésre – „Mi kell ahhoz, hogy valakit sikeresnek tartsunk?” – a többség szintén a kiegyensúlyozottságot, harmóniát, a szerető családot és az örömet adó munkát húzta be első helyen, de sokan említették az egészséget, a párkapcsolatot, a gyerekek felől érkező elismerést is. A jó anyagi helyzet viszont csak a középmezőnyben, a hatalom pedig az utolsó helyen végzett.

A magyarok 51%-a érzi magát valamennyire sikeresnek.

A szubjektív sikerérzet nemcsak a magasabb iskolai végzettséggel, de a jövedelemmel is egyenesen arányos mértékben nő. Így a „tipikus sikeres magyar” felsőfokú végzettségű, házasságban/párkapcsolatban él, és a havi jövedelme 500 ezer forint fölött van. Ugyanakkor – egy más megközelítésű kérdésfeltevés alapján – szerető család veszi körül, a szülei büszkék rá, sokan szeretik a környezetében, és harmóniában telnek a mindennapjai. A „bőséges anyagiakkal ellátva, jó életszínvonalon élek” válasz az előbbieknél szignifikánsan kevesebbszer fordult elő. A sikeresek és a sikertelenek (vagyis a magukat annak érzők) között a legnagyobb különbség a kiegyensúlyozott, harmonikus élet (44 százalékpont), a munkában megtalált öröm (40 százalékpont) és a szülők felől érkező elismerés (38 százalékpont) terén mutatkozott.

A kutatást végző NRC rákérdezett arra is, mit gondolnak a magyarok a példaképekről, illetve kiket tekintenek (potenciális) példaképnek. A legtöbben olyan személyekre asszociálnak ilyenkor, amilyenek ők maguk is szeretnének lenni. A munkájában, illetve a magánéletében sikeres embert tekintik a válaszadók megfelelő példaképnek, az anyagi siker a válaszok mindössze 2%-ában fordult elő.

Ideális példaképnek azt gondolják a válaszadók, akire fel lehet nézni, illetve aki valamilyen területen inspirál.

Hogy szükség van-e példaképre, arra a legmagasabb arányban (27%) a 25–34 év közöttiek, vagyis a vizsgált korosztályok legfiatalabbikába tartozók válaszoltak igennel.

Az alapfokú végzettségűek között lényegesen alacsonyabb a példaképpel rendelkezők aránya. A többség szerint a példás emberi tulajdonságok, a pozitív karakterjegyek, a családi élet örömei tesznek valakit jó példaképpé, és nem feltétlenül a látványos karrier. Kétharmados többsége van annak a nézetnek, hogy példaképre egész életünkben szükségünk van. A legtöbben ma is élő, személyesen ismert példaképet választottak, jellemzően már a gyerekkorukban. A példakép nem feltétlenül egyvalaki: lehet több személy is egyidőben – az élet különböző területeiről –, vagy egymás után, az egymást követő életszakaszokban. A válaszadók úgy gondolják, életük során sokaktól érdemes tanulni, inspirálódni. A megkérdezettek abszolút többsége (54%) egyetért azzal, hogy megfelelő példakép segít a sikeressé válásban.

A Prima Primissima díjnak, illetve a díjazottak reflektorfénybe állításának egyik felvállalt célja – a teljesítmény méltó elismerése mellett –, hogy évről évre olyan személyiségekre hívja fel a nyilvánosság figyelmét, akik a munkájuk mellett az egyéni emberi kvalitásaik révén is érdemessé váltak rá, hogy egy-egy területen sokak példaképei lehessenek.

A Prima Primissima díj 2023-as jelöltjeinek listája itt olvasható.

Fotó: Shutterstock / Catalin Giurgiu